”Urholkar miljölagstiftningen”

Effektivare och snabbare, säger miljöminister Lena Ek om regeringens förslag om att ändra miljöprövningsprocessen. Men Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson kallar det för ett sätt att urholka miljölagstiftningen.

”Urholkar miljölagstiftningen”

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i fredags presenterade miljöminister Lena Ek regeringens förslag på nya regler för miljöprövning. Hon skriver bland annat att förändringarna i miljöbalken ska lägga grund för en effektivare och snabbare miljötillståndsprocess, något som både kommuner och företag länge efterfrågat. Det utan att miljöskyddet försvagas.

Regeringen föreslår att begreppen ”miljöbedömning” och ”miljökonsekvensbedömning” tas bort ur lagstiftningen. ”Miljöpåverkan” är det begrepp som istället ska användas. Hur stor miljöpåverkan som exempelvis en verksamhet, åtgärd eller plan anses ha påverkar om man ska tillämpa kraven i miljöbalken på att identifiera, beskriva och bedöma miljökonsekvenserna.

Därtill innebär förslaget att ”regeringen ska kunna meddela föreskrifter om vilka verksamheter och åtgärder som alltid anses medföra en betydande miljöpåverkan och vilka som inte anses göra detta”. Lena Ek menar att denna förändring ger större förutsägbarhet.

”Tidsödande”

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är kritisk till förslaget om att prövning av miljöfarliga verksamheter inte alltid behöver föregås av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

– Miljöminister Lena Ek fortsätter idag trenden att urholka miljölagstiftningen. I ett nytt förslag öppnar hon idag för att skador av miljöfarlig verksamhet inte alltid ska redovisas före tillståndsprövning. Det försvårar för prövande domstolar och myndigheter att ställa rätt krav. Följden riskerar bli ökade miljöskador och fler överklaganden som leder till mer tidsödande beslutsprocesser, säger Mikael Karlsson.

Han menar också att man luckrar upp kravet på lokalisering av alternativa platser för verksamheter.

Förslaget är nu ute på remiss och senast i oktober ska berörda ha kommit in med sina remisssvar.

Fakta

Oscar Alarik, miljörättsjurist på Naturskyddsföreningen:

– Vi har analyserat dagens förslag och är besvikna. Ett av problemen med den nya konstruktionen är att det är svårt att veta hur miljöfarligt ett projekt är utan en miljökonsekvensbeskrivning. Nu föreslås att man alltså ska avgöra graden av miljöpåverkan innan man tagit fram sådan. Sämre faktaunderlag i miljöprövningen kan drabba både miljön och rättssäkerheten. Det nya förslaget är visserligen genomarbetat men innehåller i stort samma försämringar som det sönderkritiserade förslaget 2009, som regeringen tvingades dra tillbaka. Om man ska peka på något positivt så är det förtydligandet om att även indirekta och kumulativa effekter ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.