En miljon elbilar kan rädda klimatet

Elbilar En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Vattenfall har nyligen uppmanat svenska politiker att sätta upp ett mål om en miljon elbilar till 2030. Detta debattinlägg har kritiserats som otillräckligt för att rädda klimatet eftersom dagens elsystem innehåller en del kolkraft.

Jag håller med i denna analys av nuläget men vill samtidigt peka på att detta motargument faller ur ett framtidsperspektiv eftersom elsystemet år 2030 ändå kommer att vara i stort sett fossilfritt. Och framför allt kan de cirka två procent av dagens elanvändning som behövs för att driva en miljon elbilar till dess lätt ersättas med ny vind- och solkraft eller helt enkelt sparas bort. Å andra sidan skulle en storsatsning på elfordon kunna bidra till en brist på litium, kobolt och en del andra metaller som snart når sina globala produktionstoppar.

Ny färdplan

Jag och min forskargrupp kommer nu med en färdplansrapport som undersöker vad som skulle krävas för en övergång till fossilfria och hållbara persontransporter. Vi kommer fram till att en miljon elbilar i Sverige ligger inom vad som skulle kunna fungera ur ett litiumperspektiv om hela världen hade samma andel elbilar per person – för det är rimligt att anta att alla på planeten önskar samma möjlighet till mobilitet. Dock kräver detta bland annat att effektiv litiumåtervinning tas fram. Något som idag tyvärr saknas.

En miljon räcker

Hur långt räcker då en miljon elbilar för klimatet och samhället? Minskat bilberoende och fossilfrihet till 2030 är viktigare än att snabbt nå en miljon elbilar. Biobränslebilar och hybrider kommer också att behövas under en övergångsfas. Med bildelning och självkörande bilar kan samtidigt varje bil hjälpa fler människor att lösa sina transportbehov. Stationsbaserade bilpoolsbilar anses till exempel kunna ersätta cirka 7-15 vanliga bilar. Kombineras detta med satsningar på ökad kollektivtrafik och cykling så skulle en miljon elbilar utan problem kunna ersätta alla dagens bilar. Lägg till att all el i framtiden är förnybar så är vi på god väg till ett helt fossilfritt system. En bonus är att sådana resurseffektiva lösningar troligen också skulle bli betydligt billigare för samhället. Cykelfokuserade system har till exempel bedömts vara upp till sex gånger billigare för samhället än bilfokuserade.

Vår sammanlagda bedömning är att det är både möjligt och lönsamt att ställa om transporterna i tid för att hantera resursbrist, klimatförändringar och andra viktiga hållbarhetsutmaningar

Så vad väntar vi på?

Henrik Ny , universitetslektor, Blekinge Tekniska Högskola  och huvudförfattare till rapporten ’Vägval 2030. Snabbomställning till Hållbara persontransporter’ 

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

 

Fakta

Bilflottan på el i siffror

Sveriges elanvändning 2016: Cirka 140 TWh 

Bilflottan 2016: Cirka 5 miljoner bilar 

5 miljoner bilars energiförbrukning med förbränningsmotorer: Cirka 60 TWh 

Elbilars energiförbrukning i förhållande till förbränningsmotorbilar: Cirka 25% 

5 miljoner bilars energiförbrukning om de är elbilar: Cirka 60 TWh * 0,3 = ca. 15 TWh 

Bilflottans andel av Sveriges elanvändning om de är elbilar: 15 TWh / 140 TWh = ca. 10% 

1 miljon elbilars energianvändning (15 TWh / 5 = 3 TWh) motsvarar 2% (10% / 5 = 2%) av Sveriges elanvändning

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.