nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Artskyddet hindrar skogsbruket”

Myndigheternas tolkning av Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurklor och områdesskydd innebär i praktiken att skogsägare inte kan bruka sin mark och förlorar rätt till ersättning. Det skriver Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

Sven Erik Hammar
  • Annons 1

Två månader efter domen i artskyddsärendet om bombmurklan publicerar Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket sin överraskande tolkning. Deras slutsats innebär att fridlysning av arter som grundar sig på EU-direktiv, inte påverkas av domen. Det som framförallt berörs är de fall då skogsbruk begränsas till följd av fågelförekomster.

Myndigheternas slutsats är att artskyddsförordningens förbud ska tillämpas fullt ut i dessa fall, vilket i praktiken innebär att skogsägare inte kan bruka sin mark och inte heller har rätt till ersättning. LRF Skogsägarna ser ställningstagandet som mycket anmärkningsvärt.

Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurklor slog tydligt fast att i första hand ska regler om områdesskydd med rätt till ersättning användas när mer omfattande begränsningar av skogsbruket behövs. Domstolen ansåg att det inte var proportionerligt att en enskild medborgare ensam ska stå för kostnaden när allmänna intressen stoppar en verksamhet.

Det var inte lagstiftarens avsikt att artskyddsförordningen skulle ges en tillämpning som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Dessa principiella slutsatser kan knappast bara ha avsett den paragraf i förordningen som rör nationellt fridlysta arter.

Proportionalitetsprincipen gäller oavsett om ett beslut bygger på EU-direktiv eller inte. Anser myndigheterna att ett skogsområde inte kan avverkas till följd av EU-direktiv är man skyldig att i första hand använda handlingsätt som är mindre ingripande för den enskilde. Myndigheterna kan inte fritt välja en viss åtgärd bara för att det inte belastar statens naturvårdsbudget och istället lägga över alla kostnader på enskilda skogsägare.

Myndigheterna anser att förbuden kring fåglar skiljer sig från fridlysning av bombmurkla eftersom detta är något som EU kräver. Det stämmer inte. Det finns ingenting i EU-direktiven som kräver av Sverige att fåglarnas häckningslokaler helt ska fredas. I detta avseende går artskyddsförordningen betydligt längre än vad EU-direktiven kräver och därför finns inget som skiljer fåglarnas häckningslokaler från platser med bombmurkla.

Detta inte är en fråga om att värna den biologiska mångfalden eller inte. Det handlar om det orimliga i att staten kan ta ifrån människor möjligheten att använda sin mark utan ersättning.

Det är anmärkningsvärt att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket trots en så tydlig bakläxa av mark- och miljööverdomstolen avser att fortsätta tillämpa förbuden som om ingenting hänt. Nu riskerar skogsägare att åter tvingas ta domstolsväsendet till hjälp för att försvara sina rättigheter.

Sven Erik Hammar

ordförande LRF Skogsägarna

Taggar:

Kommentarer

2 reaktioner till “”Artskyddet hindrar skogsbruket””

  1. Dag Lindgren skriver:

    Glädjande att ett nästan enigt Miljö- och jordbrukskott idag kör över regeringen och värnar svenskt självbestämmande över skogsbruket.

  2. Dag Lindgren skriver:

    Det verkar också i strid mot vad de folkvalda tycker enligt uppgift på twitter idag ”Glädjande att ett nästan enigt Miljö- och jordbrukskott idag kör över regeringen och värnar svenskt självbestämmande över skogsbruket.”

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.