En koldioxidavgift kan stoppa uppvärmningen

Debatt För att stoppa den globala uppvärmningen behövs en stadigt stigande avgift på fossila bränslen. Lösningen är att lägga en koldioxidavgift på alla fossila bränslen – utan att höja skattetrycket, skriver Lars Almström och Ann Helleday på Klimatsvaret – CCL Sverige.

En koldioxidavgift kan stoppa uppvärmningen
Shutterstock

Paris kom fram till att den globala uppvärmningen bör begränsas till 1,5 grader. Ett stort och lovvärt steg, men det räcker inte. Som vi vet, finns det inget vetenskapligt stöd för att 1,5 graders uppvärmning skulle vara någon ofarlig klimatförändring. Tvärtom kan vi alla se, att redan EN grads uppvärmning är mycket farlig. Isarna smälter, haven stiger, extrema värmeböljor har blivit mycket vanligare och alla dessa tre effekter av global uppvärmning hotar att ställa till kaos i världens livsmedelsförsörjning. Världens ledande klimatforskare menar också att uppvärmningen måste stanna vid EN grad och ifall inte alla forskare är eniga om detta, så måste vi följa försiktighetsprincipen, och då måste vi välja den lägre, säkrare gränsen: EN grad. Temperaturen har aldrig varit högre under den epok som den mänskliga civilisationen utvecklats. Att helt medvetet kliva utanför det temperaturintervall som vår art hittills har levt inom vore extremt oklokt. Hur kan det undvikas?

Uppvärmningen beror ju på förbränning, främst av fossila bränslen, som har höjt koldioxidhalten i atmosfären. Nu måste denna halt sänkas från dagens 400 ppm till 350 ppm och det måste gå fort. Enda sättet är att skära ner de mänskliga koldioxidutsläppen med mer än 50 procent. Om vi släpper ut mindre än 5 miljarder ton kol per år binder nämligen mark, hav och växter mer än det som vi släpper ut – och då sjunker CO2-halten i atmosfären. Så vi står inför ett tydligt uppdrag: att minska koldioxidutsläppen med mer än 50 procent och att göra det tillräckligt fort. Men hur? Klimatsvaret är den svenska grenen av Citizens’ Climate Lobby, en mycket snabbt växande amerikansk klimatorganisation. Vi har ett enkelt och bra förslag.

Ekonomerna säger att koldioxidutsläppen måste bli dyrare och att varje prisökning på fossila bränslen skulle minska konsumtionen. Det som krävs är därför en stadigt stigande avgift på fossila bränslen. Men är det politiskt möjligt? Ja, vi i Klimatsvaret tror det. Vi vill lägga en stigande koldioxidavgift på alla fossila bränslen – utan att höja skattetrycket.

Lars&Ann
Lars Almström och Ann Helleday, Klimatansvaret-CCL Sverige

Vi föreslår nämligen att statens hela intäkt från en sådan stigande koldioxidavgift betalas ut varje månad, i lika stora delar till varje vuxen medborgare. Staten får alltså inte behålla ett enda öre. Om avgiften startar lågt och stiger obönhörligt, år efter år, så får både näringsliv och allmänhet tid att genomföra sin anpassning till en fossilfri tillvaro. Utdelningen kommer att hjälpa allmänheten att klara de prisökningar som uppstår, medan omställningen sker. De som snabbast lämnar de fossila produkterna bakom sig kommer att gynnas.

De som envisas med att fortsätta att konsumera fossila produkter kommer att få betala ett högt pris. Vinnarna är våra barn och barnbarn. Förslaget är kostnadseffektivt, lätt att införa, lätt att förklara, lätt att övervaka. Och politiskt möjligt. Det är helt enkelt klok politik.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.