Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Dyrt att missa egenkontroll

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har ansvar att visa att företaget uppfyller kraven i miljöbalken. Detta är det många företag som missar och får böta stora summor. Därför har flera län och kommuner startat projekt kring egenkontroll av företag.

I miljöbalken står det tydligare skrivet än i den tidigare miljöskyddslagen att det är verksamhetsutövaren i ett företag som har ansvar att kontrollera och dokumentera att företaget följer de aktuella miljölagarna. Det gäller all verksamhet som på något sätt påverkar miljö eller människor, till exempel genom buller, utsläpp av avloppsvatten eller användning av kemikalier. Förutom industrier som pappersbruk och mejerier berörs exempelvis avfallsanläggningar och reningsverk av kravet på egenkontroll. Det gäller också verksamheter som golfbanor, skjutbanor och motorsportanläggningar.

– Dessa verksamheter är skyldiga att bedriva egenkontroll, vilket innebär att de ska visa i vilken mån de uppfyller miljöbalken, säger Karin Sigvardsson på länsstyrelsen i Östergötland.

Kan få böta

Egenkontrollen handlar bland mycket annat om att dokumentera ansvarsförhållanden på företaget och drifts- och skötselrutiner av miljöanläggningar. Där ingår också att lämna in årliga miljörapporter och att underrätta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar som kan leda till olägenheter för hälsa eller miljö.

Om förseelserna upptäcks kan företaget få betala miljösanktionsavgifter.

– Det kan röra sig om allt från 5 000 kronor för en missad miljörapport till drygt en halv miljon, för större företag som inte lämnat in en tillståndsansökan, berättar Karin Sigvardsson.

Om företaget dessutom bedöms ha brutit mot miljöbalken lämnas ett åtal in till polis och åklagare. Leder det till dom kan företaget drabbas av böter ytterligare en gång.

Karin Sigvardsson berättar att bristande dokumentation är den vanligaste förseelsen bland företag. Men hon betonar att det oftast är okunskap, och inte medvetet bedrägeri som är orsaken.

– Särskilt för små företag är det lätt att göra misstag, eftersom de ansvariga ska kunna allt, säger Karin Sigvardsson.

Sök hjälp

Hon rekommenderar därför dem som har planer på att starta en mindre verksamhet att vända sig till det kommunala miljökontoret och berätta om sin verksamhet. Där kan de få reda på vad de måste göra.

– Det är inte roligt att behöva ställa till det för en liten verksamhet som helt enkelt inte kände till vilka lagar som gällde, säger Karin Sigvardsson.

För att hjälpa företagen med deras egenkontroll har länsstyrelsen i Östergötland inlett ett projekt tillsammans med länets kommuner. I projektet, som pågår fram till 31 oktober, ordnas seminarier med information till företag om egenkontroll. Därefter genomförs systemtillsyn där rutinerna kontrolleras, framför allt på verkstadsföretag.

– Seminarierna har fått stort genomslag, så det märks att det finns ett behov av information, säger Karin Sigvardsson.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.