Det hände på Globe

Under veckan har miljöseminariet Globe pågått och Stockholm har gästats av miljödelegater från hela världen som diskuterat hållbar utveckling och vad framtiden bär med sig.
Här kan du läsa mer om vad som hände på Globe.

Servicetjänster nästa steg

De flesta människor vill ha energieffektiva kylskåp, eller en dator som drar minsta möjliga ström. Ändå finns otroligt många gamla energikrävande prylar ute i det svenska samhället som bara om de byttes ut skulle kunna minska vår energikonsumtion avsevärt.

– Men människor har för mycket att göra, man orkar inte uppdatera sig hela tiden på vad som är det senaste och bästa. Jag tycker inte att vi kan lägga skulden på privatpersoner, det är företagen som måste tänka om och se till att produkterna byts ut, sade WWFs Dennis Pamlin under Globe.

Enligt honom har servicetjänster framtiden för sig. Det innebär att företag som exempelvis säljer kylskåp även tillhandahåller distribution och installation och tar hand om de gamla produkterna från hemmen. Pengarna de tjänar på det betalas av konsumenternas minskade energiräkning.

– Det finns redan exempel på detta. En annan positiv effekt är att produkterna då utvecklas så att de håller längre. När företagen själva står för service och underhåll är de ännu mer intresserade av att tillverka produkter som håller, vilket är positivt för miljön, konstaterar Dennis Pamlin.

Text: Catrin Offerman

Affärsmöjlighet med att klimatneutralisera

Det finns pengar att tjäna på att klimatneutralisera sitt företag. Det sade Per Egstam, Managing Director för Tricorona, under en workshop på miljöseminariet Globe.

– Det här är en intressant affärsmöjlighet. Exempelvis biluthyrningsfirmor och energiproducenter skulle helt säkert kunna ta extra betalt om de kunde visa på att deras tjänster var klimatneutrala, konstaterade han.

Klimatneutralisering handlar om att företag som inte vill eller kan reducera utsläppen från sin verksamhet mer än de redan gjort, köper in sig i projekt som bidrar till utsläppsminskningar. Det kan exempelvis röra sig om projekt kring vindkraft, bioenergi eller annat. Genom olika beräkningsmodeller kan man ta reda hur mycket utsläpp exempelvis en resa genererar och sedan se till att köpa in sig i projekt där utsläppen minskas i samma omfattning.

– Det allra viktigaste när man jobbar med klimatneutralisering är att det finns transparens i systemet, alla detaljer måste vara trovärdiga för att det ska kunna användas i marknadsföringen, konstaterar Per Egstam.

Text: Catrin Offerman

Låt prislappen signalera miljöpåverkan!

Det effektivaste sättet att styra företagens och konsumenternas beteende mot hållbar utveckling är genom en prismekanism som tar alla externa effekter av miljön i beaktande. För att sporra till en miljövänlig fördelning av resurser bör prislappen signalera de verkliga kostnaderna för produktion och anskaffning, enligt Nordiska Investeringsbankens vd Johnny Åkerholm.

Under miljöseminariet Globe som pågick i veckan pekade han också på omfattningen av den finansiella sektorns miljöpåverkan, även om den främst är indirekt genom finansiering av projekt. Finansiärer måste i allt högre grad ta miljö- och hållbarhetskriterier i beaktande som förhandsvillkor för projektfinansiering, menade Åkerholm. Internationella finansinstitutioner, som NIB, kan utgöra en förtrupp för sådan utveckling, eftersom de är offentligt ägda institutioner som drivs av ett mandat, snarare än av strävan efter vinst.

Text: Catrin Offerman

Tidig riskdelning viktigt

Nya satsningar på Cleantech kräver stora förändringar i den infrastrukturella strukturen.

Miljö tangerar frågor som hur vi ska transportera oss, värma upp våra hus och konsumera.

Men stora infrastrukturella förändringar är inget nytt och har skett gång på gång. Exempelvis telekomföretaget Ericsson har jobbat mycket med detta för att få människor att börja vilja ha mobiltelefoner och vara intresserade av att koppla upp sig mot resten av världen.

– Vad som behövs vid stora strukturella förändringar är tidig riskdelning, standardisering och politisk vägledning, konstaterade Mikael Hallén, Ericsson under Globe.

Text: Catrin Offerman

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.