Dålig naturhänsyn i skogsbruket

Skogsbruket är dåliga på att ta hänsyn till natur- och kulturvärden vid avverkningar, enligt en inventering från Skogsstyrelsen.

Hela 20 procent av avverkningarna på privatägd mak och 20 procent för det övriga skogsbruket når inte upp till lagkraven om naturhänsyn. Att ta naturhänsyn kan exempelvis vara att spara en 350-årig grovgrening tall från avverkning, eller att vara försiktig med avverkning precis vid vattendrag och sjöar. Överlag är hänsynen till natur- och kulturmiljövärden sämre på de privata skogsägarnas marker än på de större skogsbolagens mark, enligt Skogsstyrelsens undersökning.

– Vid många privatägda avverkningar tar man beslut om hänsyn från förarhytten samtidigt som avverkningen pågår och många avverkningar sker även i mörker. Då är det svårt att göra aktiva val och bra prioriteringar, säger Malin Andersson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Under våren kommer Skogsstyrelsen att besluta om en strategi om hur myndigheterna kan arbeta för att förbättra miljöhänsynen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste