Delningsekonomin utreds

Delandets ekonomi Delningsekonomin, där privatpersoner säljer, hyr ut och samäger tillgångar växer allt snabbare. Nu ska regeringen kartlägga delningsekonomin och se över rättsläget.

Delningsekonomin utreds
ZipCar

Delandets ekonomi har etablerat sig i samhället en gång för alla. Några framgångsrika företag är Airbnb som kopplar samman privatpersoner som vill hyra ut sina bostäder till resenärer, Zipcar som gör det möjligt att hyra grannens bil under tider då den ändå skulle stå i garaget, eller Liquidspace som hittar tomma kontorsytor åt människor som är ute och reser i jobbet, men har några timmar till övers.

Utvecklingen gör det möjligt att konsumera mer hållbart och till lägre priser. Samtidigt medför den flera utmaningar, exempelvis när det gäller konsumentskydd. Nu tillsätter regeringen en utredare som ska kartlägga olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort tillgångar.

Utredaren titta på om nuvarande lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns behov av författningsändringar när det gäller exempelvis förmögenhetsrätt. Man ska också titta på konsumenträttsliga delar av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.