De är nominerade till Greenwashpriset 2020

Kommunikation Nu har det blivit dags för Jordens Vänner att kora Sveriges största förvillare på miljöområdet. I år hamnar ett skogsbolag, gruvbolag och en hel bransch på prispallen. Frågan är bara vem som tar hem priset?

De är nominerade till Greenwashpriset 2020
Foto: Jordens Vänner/ Adobe Stock

Jordens Vänner ger årligen ut miljörörelsens anti-pris till en aktör som ”förvillat mest med sina oärliga miljöbudskap och överdrivna gröna image”.

Tidigare har priset delats ut under Almedalsveckan, vilket i år blir ändrat.

Miljöintresserade personer har under 2020 skickat in tips på aktörer som bedriver greenwashing till Jordens Vänner. En jury i organisationen har sedan utsett tre finalister.

Nu har allmänheten möjlighet att rösta på den aktör som de tycker ska vinna Greenwashpriset 2020.

De nominerade

Skogsbolaget Sveaskog

I motiveringen skriver Jordens Vänner bland annat:

”Statliga Sveaskog, Sveriges största skogsägare, framhäver budskap om att de bevarar och sköter skog på ett bra sätt. På deras hemsida läser vi budskap såsom ”investera i framtiden” och ”Sveaskogs skogsbruk är hållbart”. I själva verket bidrar deras verksamhet till kalhyggesskövling, markskador och att hela ekologin för djur och natur förstörs. Skogar med höga naturvärden försvinner i en allt snabbare takt när de avverkas och ersätts med artfattiga trädplanteringar.”

Branschorganisationen Svemin

I motiveringen skriver Jordens Vänner bland annat:

”Svemin lanserade i sin kampanj #mineralbidraget ”gruvbranschens bidrag till det långsiktigt hållbara samhället” och menar att ”klimateffektiv och ansvarsfull produktion är ett måste för att klara Agenda 2030 och bidra till en hållbar samhällsutveckling” samt ”I den här klimatdrivna omställningen är metaller och mineral oersättliga byggstenar”. Sveriges gruvbransch sägs ”samtidigt bidra till bättre levnadsvillkor för människor globalt”. Problematiken med gruvindustrin har lyfts av miljöorganisationer, samer, turistföretagare, forskare och av den myndighet som ytterst granskar den politiska makten och förvaltningen.”

Klimatkompensationsbranschen

I motiveringen skriver Jordens Vänner bland annat:

”De tar betalt för att anlägga exempelvis trädplantage och uppföra vindkraftverk i länder där det ofta är billigare att genomföra sådana åtgärder än i Sverige. Det sker under förevändningen att dessa åtgärder annars inte skulle ske, och att de därför kan räknas som “minusutsläpp” vilka kan kompensera utsläpp av växthusgaser i andra delar av världen.”

Omröstningen sker på Jordens Vänners hemsida, där också hela motiveringarna finns att läsa.

Tidigare år har vinnarna avstått från att hämta sitt pris. Förra året, när Preemraff tog hem den inte så åtråvärda utmärkelsen, blev det dock ändring på den saken.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.