Christina Wikberger går till hållbarhetsbyrån U&We

Karriär Konsultbyrån U&We förstärker med Christina Wikberger, expert inom klimatanpassning, biologisk mångfald
och ekosystemtjänster.

Christina Wikberger går till hållbarhetsbyrån U&We
Christina Wikberger.

Christina Wikberger har mångårig erfarenhet av kommunalt strategiskt arbete.

Hon kommer senast från rollen som miljöstrateg och tillförordnad avdelningschef för näringslivs- och hållbarhetsavdelningen inom Värmdö kommun. Där har hon bland annat lett arbetet med kommunens miljö- och klimatinvesteringar och att ta fram en miljö- och klimatplan.

Systemekolog med bred erfarenhet

Christina Wikberger är utbildad systemekolog från Stockholms Universitet. Hon var 2012-2018 projektledare för C/O City, ett Vinnova-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt om hur ekosystemtjänster kan synliggöras och som leddes av Stockholms stad i samverkan med 13 aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Hållbarhetsbyrån U&We har som ambition att kunderna ska öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle.

– Jag ser vilken kraft det finns i de kunder som vill var med och påverka sina verksamheter och samhället till ökad hållbarhet, säger Christina Wikberger i ett uttalande.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.