Chalmers inför miljöledning del 2

Chalmers befinner sig mitt i förarbetet med att få till ett heltäckande miljöledningssystem. Ordning och reda är nödvändigt för att få till systematiken. Sen gäller det att koncentrera sig på att hitta den verkliga miljönyttan.

Det har gått ett år sedan M&U senast träffade Chalmers miljösamordnare Jenny Forshufvud. Nu är det vårvinter och vi fångar Jenny Forshufvud precis när hon är på väg mot en välförtjänt skidsemester för att rensa huvudet och få en paus från det massiva arbetet med att få till ett miljöledningssystem på hela universitetet. En sak har blivit tydlig för henne sedan vi sist sågs: Utan ordning och reda är det svårt att få systematik i processerna.

– Miljöledning och fungerande administrativa rutiner hänger ihop. Jag har insett att det krävs en hel del pappersarbete för att allt ska flyta på.

Hittills har miljösamordnarna som nu blivit tre till antalet, kartlagt processer och identifierat de nyckelpersoner som jobbar med miljö på olika sätt ute i verksamheten. De har informerat institutionerna om vad som är på gång och sett över organisationens miljömål. Nu är de mitt i upphandlingen av det externa certifieringsorgan som ska fungera som tredjepartsrevisor och så småningom även utfärda certifikatet.

– Än så länge kan man inte se några konkreta miljöresultat av vårt arbete ute i verksamheten. Mitt mappsystem är bättre organiserat men miljömässigt är skillnaden inte särskilt stor. Däremot är förarbetet arbetet nödvändigt för att vi ska komma vidare, konstaterar Jenny Forshufvud.

Miljösamordnarna har genomfört en halvdagsutbildning för alla chefer och prefekter i miljöledning, miljölagstiftning, och i standarden iso 14001. Det är viktigt att förankra. Som alltid behöver man ha cheferna och ledningen med sig i en förändringsprocess om något faktiskt ska hända.

– Vi har gjort mycket, men väldigt mycket återstår, jag kan faktiskt bli alldeles matt när jag tänker på det. För det mesta känns det görligt, men det är klart att det dippar ibland säger Jenny Forshufvud med en suck.

Hjälpa institutionerna

Att implementera ett miljöledningssystem på en arbetsplats med 2 200 anställda och 10 000 studenter är så klart ett stort jobb. För att göra det möjligt kommer miljösamordnarna att gå via institutionerna.

Under 2010 fick alla 17 institutioner, samt bibliotektet och några ytterligare förvaltningar en påhälsning av Jenny Forshufvud och hennes kollegor som informerade om miljöledningsarbetet och vad som komma skulle. Nu har de också genomfört de första lokala miljöutredningarna på de olika arbetsplatserna.

– Syftet med utredningen är att få en bild av hur det ser ut idag och att hitta de viktigaste miljöaspekterna på varje institution. Vi koncentrerar oss framförallt på hur de påverkar miljön allra mest, inte på att de ska spara toalettpapper, säger Jenny Forshufvud. Tillsammans med en handfull personer, bland annat prefekten som är chef, har miljösamordnarna tillbringat en dag med att kartlägga och beskriva institutionernas situation. Utifrån det har de satt upp miljömål för varje arbetsplats. Ett mål har varit att erbjuda forskare och lärare utbildning inom hållbar utveckling för att kunna integrera det i kurser och utbildningar. Ett annat mål har varit att öka andelen resfria möten för att spara tid, resurser och miljö. Hittills har de viktigaste miljöaspekterna varit samma överallt: utbildning, forskning och samverkan, det vill säga hur man utbildar, forskar och kommunicerar med omvärlden.

– Min vision är att miljöarbetet på sikt verkligen ska genomsyra hela verksamheten, att våra ingenjörer blir duktiga på miljöinnovationer och att det faktiskt syns och märks fysiskt att Chalmers jobbar med miljö och hållbar utveckling.

Ordning och reda

Något som blivit väldigt tydligt för Jenny Forshufvud och hennes två kollegor är att en miljöcertifiering inte bara handlar om att genomföra miljöförbättrande åtgärder, utan även om att styra upp administrativa organisationsfrågor i stort. Ett miljöledningssystem kräver exempelvis att en organisation har processerna kartlagda, har kompetensförsörjningsplaner och klarar av avvikelsehantering. Först när allt detta finns på plats kan man få till ett systematiskt miljöarbete som inte står och faller med enskilda personer. Den så kallade ”eldsjälssjukan”. På Chalmers har man tvingats att bygga allt från början.

Positivt inställda

Även om arbetet ibland kan kännas övermäktigt så tycker Jenny Forshufvud att de har alla förutsättningar att få till något bra. Ledningen står bakom arbetet och på institutionerna är de flesta positivt inställda även om vissa upplever miljöarbetet som en pålaga på en redan arbetstyngd arbetsplats.

– Men att alla skulle vara delaktiga är en utopi, det är samma sak när det gäller alla organisationsförändringar. Jag tycker att det går bra, vi har alla institutioner inbokade för miljöutredning och vi får mycket utrymme på våra interna hemsidor, jag tror bara att det kommer att bli bättre.

Om Chalmers;

2009 började Chalmers tekniska högskola arbetet för att certifiera sig enligt Iso 14001. Målsättningen är att hela Chalmerssfären det vill säga skolan och de bolag som ingår i den ska vara certifierade år 2015.

Jenny Forshufvuds tips:

Skapa ordning och reda. Ska miljöarbetet drivas systematiskt måste du skapa en väl fungerande administrativ organisation som inte står och faller med enskilda personer.

Se upp för otillräcklig planering. Börjar du famla i mörkret utan att veta var du är på väg, stanna upp och skapa en färdplan. Du ska veta vad du vill och styra dit.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.