Bli en målgörare

Utan mål inget resultat. Siktar ni högt med miljöarbetet är a och o att sätta rätt mål och att ge rätt förutsättningar för att de ska uppnås. Här får du tipsen.

På Miljö & Utvecklings konferens Imorgon grön konstaterades det att målstyrning är grundläggande för att driva miljöarbetet framåt. Men siffrorna talar emot att målarbetet verkligen existerar och fungerar i vardagen. Enligt Sture Bengtsson på Performance Factors vet 55 procent av medarbetarna inte vilken typ av mål organisationen har och nio av tio företag kan förbättra sin målstyrning. De vanligaste problemen är att man har för många mål, för luddiga mål utan delmål och att hur-frågan inte är besvarad.

– Med ”gör så gott du kan-mål” når man inte lika högt, säger Sture Bengtsson.

Hans tips är att följa Smart-modellen som innebär att målet är specifikt, mätbart, accepterat, realitsiskt och tidssatt men att man också lägger till emotionellt motiverande samt realistiskt men utmanande, alltså Smarter. Om målen är för veka och inte utmanar tenderar man inte att tänka nytt vilket bromsar utvecklingen.

Löpande feedback

Det gäller också att säkerställa orsak och verkan när det gäller miljömål, vad är det som ger mest kundnytta? Man måste också säkerställa att målen hänger ihop i en obruten kedja från vision till det som skapar värde och att de hänger ihop horisontellt.

– Dessutom är kontinuerlig feedback ett otroligt viktigt verktyg. Mål med hjälp av feedback ger 63 procent bättre resultat. Skapa ett system för löpande feedback så lyckas ni bättre med målstyrning, säger Sture Bengtsson.

Verktyg behövs

Ett företag som satsat mycket på målstyrning är Axfood. Åsa Domeij, ansvarig för miljö och socialt ansvar, berättar att de går igenom sina hållbarhetsmål varje år för att hålla dem uppdaterade och utmanande. För att förankra dem redan från början låter de miljökoordinatorerna inom varje bolag att lämna förslag som sedan för upp till koncernledningen. Efter det kopplar de aktiviteter till målen på bolags- och avdelningsnivå.

– En viktig egenskap för målen är att de begripliga inom den egna organisationen och att man har verktyg för att styra mot dem. Verktygen behöver inte finnas där när målen sätts, utan de kan utarbetas på vägen. Dessutom måste målen, vara mätbara, uppföljningsbara och engagerade, påpekar Åsa Domeij.

Så får du engagemang

Just för att få medarbetarnas engagemang krävs det att målen går att arbeta med i vardagen. Att alla förstår hur de kan påverka om det uppnås eller ej. Åsa Domeilj förslår jämförelser för att få tävlingsinstinkt men även bonussystem kopplat till målen kan vara något att tänka på.

Sture Bengtsson tipsar om tät och muntlig dialog så att målen kommer in naturligt i dialogen till medarbetarna.

– Exempelvis kan man presentera och diskutera mål på samma sätt som man presenterar och diskuterar säljsiffror. Det måste bli en del av vardagen. Särskilt miljömål är väldigt beroende av människors engagemang, det kräver att man lägger stor vikt på hur-delen. Hur de ska uppnås och varför det är viktigt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.