Bilproducenter får ökat ansvar för skrotbilar

Bilproducenterna ska få ökat ansvar för att bilar skrotas på ett miljömässigt bra sätt. Kommunerna kan dessutom söka pengar för att ta hand om dumpade bilar. Regeringen föreslår att de nya reglerna gäller från den 1 juni 2007.

Under de senaste åren har antalet övergivna bilar ökat. Regeringen vill råda bot på det och samtidigt minska antalet äldre bilar i trafik genom ett helt nytt system för skrotning av bilar. I propositionen Bilskrotningsfonden med mera som nu lämnas till riksdagen föreslår regeringen att det nuvarande systemet med skrotningsavgifter och skrotningspremier upphör, och att bilskrotningsfonden avvecklas. Istället vill regeringen införa ett utökat producentansvar för bilar.

I det nya systemet ansvarar producenterna för att ordna mottagningsställen och informera bilköparna. Bilägaren ska kunna lämna en bil kostnadsfritt för skrotning och producenten står för skrotningskostnaden. Systemet med skrotningspremier till bilägarna och avgifter för bilproducenterna behövs då inte längre för att täcka kostnaderna för skrotning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.