Elcertifikatpriset inkluderas i elpriset

Lagen om elcertifikat är ändrad från den 1 januari. Systemet förlängs till 2030, ambitionsnivån blir högre, konsumenternas position stärks och klassificeringen för elintensiva företag ändras.

Konsumenterna får efter lagändringen lättare att jämföra priser.

– Nu ska alla elleverantörer inkludera elcertifikatpriset i nya elprisavtal, vilket underlättar prisjämförelser mellan olika elleverantörer, uppger Maria Westrin, handläggare på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Elcertifikatsystemet förlängs också till år 2030 i stället för 2010. Tanken är att det ska ge stabilitet och långsiktighet för investeringar i förnybar elproduktion.

Samtidigt höjs ambitionerna ett snäpp. Målet med systemet är nu att elanvändningen från förnybara energikällor ska öka med 17 TWh från 2002 års nivå till 2016, motsvarande 12 procent av elanvändningen totalt i Sverige. Under elcertifikatsystemets tre första år har andelen el från förnybara energikällor ökat med 4,2 TWh.

Från årsskiftet har också definitionen för elintensivt företag ändrats. Dessa företag undantas från systemets kvotplikt. Nu utgår klassificeringen från företagets faktiska elanvändning i tillverkningsprocessen och företagets totala försäljningvärde. Tidigare skedde klassindelningen enbart utifrån branschtillhörighet. Syftet är att förbättra träffsäkerheten på vad som faktiskt är ett elintensivt företag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.