Allt klart för europeisk kemikalielag

EU-parlamentet röstade i veckan slutligen ja till EUs kemikalielagstiftning Reach. Detta innebär att Reach kan börja tillämpas den 1 juni 2007.

Väldigt övergripande innebär lagstiftningen att alla kemiska ämnen som produceras eller importeras i mer än ett ton per företag och år hädanefter måste registreras. För farliga ämnen måste en substitutionsplan tas fram och för de ämnen för vilka det för närvarande inte finns några alternativ måste en utvecklingsplan presenteras i syfte att försöka ersätta ämnet. Registreringsprocessen kommer att ta 11 år eftersom omkring 30 000 ämnen berörs. Man räknar med att ha avslutat denna år 2018. Tillståndsförfarandet rör endast de bortåt 3 000 ämnen som bedöms vara särskilt farliga.  Kompromisspaketet antogs med 529 röster för, 98 emot och 24 nedlagda.

 Miljörörelsen är kritiska till resultatet, bland annat Världnaturfonden anser att lagen blivit kraftigt utvattnat under de senaste rundorna. M&U återkommer med en vidare analys av den nya kemikalielagen i nr 1/2007.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.