Bättre miljöinformation i EU

För att allmänheten ska få ytterligare insyn i miljöarbetet föreslår regeringen att Sverige ska ratificera Århuskonventionen. Konventionen är ett EU-initiativ som bland annat handlar om att allmänheten ska ha tillgång till information i miljöfrågor, ha möjlighet att delta i beslutsprocesser och kunna begära överprövning av beslut i miljöfrågor. Många av de rättigheter som lagstadgas i och med konventionen finns redan i Sverige, men vissa lagändringar bedöms ändå som nödvändiga. Till exempel föreslås en ny lag som ska garantera att allmänheten ska få tillgång till miljöinformation även om informationen inte finns hos en myndighet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.