5 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

Juridik & Politik Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
✔ Unga klimataktivister stämmer 32 EU-länder
✔ Macrons nya klimatpaket – 55 procent utsläppsminskning till 2030
✔ EU-länder överens om Euro 7 – kritiseras: ”räcker inte”
✔ Rekordmånga synpunkter på PFAS-förslag
✔ Rapport: Så förändrar CSRD hållbarhetsrapporteringen

5 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda
Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Wikimedia Commons.

Unga klimataktivister stämmer Sverige och 31 EU-länder

På onsdagen inleddes förhandlingarna i Europadomstolen där sex ungdomar från Portugal stämmer 32 länder, däribland Sverige. Ungdomarna, som är i åldrarna 11 till 24 år, har dragit de 32 länderna inför rätta för bristande klimatpolitisk, som inte skyddar deras rätt till liv samt till respekt för privat – och familjeliv. Detta är rättigheter som garanteras av Europakonventionen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här är ett David mot Goliat fall, med sin omfattning och följder är den utan motstycke. Den kommer också att att skriva historia. Aldrig förr har så många länder behövt försvara sig framför en domstol någonstans i världen, säger Gearóid Ò Cuinn, generaldirektör för Global legal action network, som företräder ungdomarna, i samband med en presskonferens inför förhandlingarna enligt tidningen Syre.

Frankrikes nya klimatpaket – 55 procent utsläppsminskning till 2030

På måndagen presenterade den franska presidenten Emmanuel Macron sin klimatplan. I den fastställs målet om att minska sina utsläpp med 55 procent till 2030.

Emmanuel Macron meddelade också att Frankrike nu antar målet om att 66 procent av landets bilar till 2030 ska vara 100 procent elbilar, jämfört med dagens 15 procent.

– Den franska hållningen till klimatomställningen är varken att ge upp och backa, eller att gå för hårt åt ekonomin så att den dör. Den franska hållningen är att ställa om i takt med ekonomisk tillväxt”, förklarade Emmanuel Macron på fransk TV enligt Ekot.

EU-länder överens om Euro 7 – kritiseras: ”Räcker inte”

Nu har EU:s ministerråd kommit överens om nya utsläppsregler för både lätta och tunga fordon. Det handlar om de så kallade Euro 7-kraven, som ska ersätta nuvarande utsläppskrav, samt gränsvärden för utsläppen från bromsar och mikroplaster från däck. Utöver det ingår krav på längre hållbarhet för batterier till elbilar och mer effektiva utsläppstester.

Rådets överenskommelse är en ”bra kompromiss” anser Johan Forssell (M) som representerade Sverige på måndagens möte i Bryssel. Andra riktar skarp kritik mot kompromissen som urvattnats i förhandlingarna sedan kommissionen lade fram sitt förslag.

– Det här räcker inte för att garantera lägre utsläpp, anser Nederländernas ekonomi- och klimatminister Micky Adriaansens på mötet enligt Tidningen Näringslivet.

Nu fortsätter förhandlingarna om förslaget och den 8–9 november ska Europaparlamentet rösta om sin ståndpunkt.

Rekordmånga synpunkter på PFAS-förslag

Aldrig någonsin tidigare har EU:s kemikaliemyndighet fått in så många synpunkter som om förslaget om att begränsa spridningen av PFAS. Över 5600 synpunkter från företag, privatpersoner och organisationer har lämnats in till myndigheten.

Förslaget lades fram av Kemikalieinspektionen, tillsammans med motsvarande myndigheter från fyra andra länder, i januari 2023.

– Det är positivt att det finns ett stort intresse. Nu fortsätter processen och i nästa steg kommer vi att ta hand om all ny information och uppdatera PFAS-förslaget, säger Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen i en kommentar.

Innovations – och kemiindustrierna Ikem, hör till de som lämnat synpunkter på förslaget. I remissvaret framgår att branschorganisationen stödjer en begränsning av PFAS, men att de kräver att hänsyn tas till de ”omfattande samhällskonsekvenser som en reglering kan innebära”.

– IKEM stödjer en begränsning av PFAS och den drivkraft för omställning som begränsningen ger. IKEM identifierar dock problem med hur begränsningsförslaget är utformat, då PFAS många gånger är oumbärligt för tillverkning av många läkemedel och för att upprätthålla en trygg produktion av dricksvattenkemikalier. PFAS används också för elektrifiering, för att genomföra vätgasstrategin och för att inte äventyra säkerheten i våra industrianläggningar, säger Kristina Neimert Carne, ansvarig för kemikaliefrågor på Ikem i ett pressmeddelande.

Rapport: Så förändrar CSRD hållbarhetsrapporteringen

Revisionsföretaget Ernst & Young, EY, har tagit fram en rapport om hur CSRD-direktivet påverkar företagens hållbarhetsrapporterings i praktiken. Direktivet omfattar, när det är implementerat fullt ut, cirka 49 000 företag inom EU och syftar till att styra investeringar mot hållbara verksamheter.

Rapporten från EY syftar till att hjälpa företag i arbetet mot att implementera CSRD i sin verksamhet.

 – Se över hur företaget identifierar och samlar in hållbarhetsinformation. Se också över hur företaget hanterar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade risker. Ett annat viktigt område är hur företaget fastställer mål och KPI:er för sitt hållbarhetsarbete, säger Outi Alestalo, ansvarig för EY:s hållbarhetstjänster i Sverige i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.