47 tunga debattörer: Dags för ledarskap politiker!

Vissa frågor borde beslutas om i breda parti- och generationsöverskridande överenskommelser. Hit hör vår förmåga att hållbart förvalta de livsavgörande förutsättningarna för välfärd och utveckling, nämligen världens ekosystem och ett stabilt klimat. Det skriver 47 tunga debattörer i en appell till Sveriges politiker.

Appellen är skriven av Johan Kuylenstierna, Johan Rockström, Nina Ekelund, Anna Borgeryd och Svante Axelsson och har skrivits under av ytterligare 44 tunga miljödebattörer. Appellen kallas ”En politik för hållbar välfärd i samklang med planeten”, och lyder:

Vi bedömer att svårigheten för Sverige att politiskt agera i paritet till miljöutmaningarnas betydelse, förklaras av att miljö och hållbarhet fortfarande betraktas som en isolerad politisk sektor vid sidan om andra politikområden. Det är dags att lyfta debatten om en hållbar välfärd till en strategisk fråga för Sveriges framtid. En rättvis och långsiktig svensk såväl som global välfärd, kräver en ekonomi oberoende av fossila bränslen, en rik natur med bärkraftiga ekosystem och ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Vi önskar:

  1. Politiker som ser en bärkraftig miljö som en systembärande fråga som utgör basen för vår framtida välfärd och därmed driver en aktiv miljöpolitik som en del av ett ansvarsfullt ledarskap.
  2. Politiker som kraftfullt och gemensamt tar sig an omställningen till en uthållig försörjning och välfärd, och därmed agerar för att lösa de långsiktigt avgörande miljöfrågorna.
  3. Politiker som tydligare agerar utifrån de starka samband som råder mellan en rad grundläggande och systemövergripande miljöutmaningar och i stort sett alla politikområden, inklusive finans-, utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.