nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Morguefile

10 miljoner till bättre vattenrening

De hormonstörande och miljöfarliga ämnen som hamnar i vårt avloppsvatten gör stor skada på vattenmiljön. Havs- och vattenmyndigheten utlyser tio miljoner kronor till projekt för effektivare vattenrening.

  • Annons 1

Fiskar som ändrar beteende när de får i sig rester av psykofarmaka eller får sämre fortplantningsförmåga på grund av hormoner i vattnet. Även låga halter av läkemedelsrester kan innebära svårigheter för vattenlevande djur och reningsverken behöver på ett effektivare sätt rensa bort farliga ämnen ur vårt avloppsvatten. Därför har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, under 2014 utlyst tio miljoner kronor till projekt kring mer avancerad rening.

– Dagens reningsverk klarar inte av att reducera läkemedelsrester. Flera andra miljöfarliga ämnen som flamskyddsmedel, mjukgörare i hygienartiklar och vissa metaller kan också spridas till våra vattenmiljöer via kommunala reningsverk, säger Margareta Lundin Unger, utredare på HaV, i ett pressmeddelande.

Samverkan premieras

Fram till den 30 maj är det fritt fram att ansöka om bidrag genom branschorganisationen Svenskt Vatten. Projekten kan behandla forskning, utvärdering eller utveckling av nya vattenreningstekniker. För att bli aktuella måste projekten inkludera en eller flera kommunala VA-organisationer. Samverkansprojekt mellan kommunala aktörer och universitet eller forskningsinstitut bedöms ha en särskilt god chans att få finansiering.

Representanter från HaV, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket och Naturvårdsverket beslutar vilka projekt som får bidrag.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4