Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Tandlös tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Granskning Tillsynen av hur företag sköter egenkontrollen av miljöfarlig verksamhet är bristfällig. Länsstyrelserna har inte nog med resurser utan är i händerna på företagens vilja att anmäla sig själva. Det visar vår granskning.

Tandlös tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Istockphoto

86 procent av landets länsstyrelser gör sällan oanmälda tillsynsbesök ute hos verksamheter som bedriver miljöfarlig verksamhet. En majoritet av länsstyrelserna uppger att de inte har resurser nog att följa lagen om tillsyn – och ingen har kontrollerat om företagens provtagningar verkligen stämmer. Det visar en granskning som M&U har gjort i samarbete med tidningen Faktum.

Långt ifrån god vattenkvalitet

Ibland brister företagens egenkontroll av miljöfarlig verksamhet, vilket kan få allvarliga följder. Som sommaren 2012, då en privatperson larmade länsstyrelsen i Skåne om att döda fiskar flöt omkring i Vege å. Det beskrevs som en total utplåning av allt liv. Fiskarna hade dött av syrebrist på grund av ett stort slamläckage från livsmedelproducenten Findus reningsverk i Bjuv.

År 2020 ska Sverige ha nått miljömålen grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård och levande sjöar och vattendrag. Uppföljningen som gjordes 2013 tyder på att inget av de tre miljömålen kommer att nås i tid. Det finns all anledning att rikta ljuset mot hur vi kan minska utsläppen som förorenar vårt vatten.

Bygger på egenkontroll

I det arbetet har tillsynsmyndigheterna en särskilt viktig roll. Länsstyrelser och kommuner ska se till att verksamhetsutövare som sysslar med miljöfarlig verksamhet följer miljöbalkens bestämmelser. Landets länsstyrelser har oftast ansvaret för tillsynen av större verksamhetsutövare, till exempel industrier.

Det är ett system som bygger på egenkontroll: Verksamhetsutövarna är skyldiga att söka tillstånd om de bedriver miljöfarlig verksamhet, de ska årligen lämna in en miljörapport och rapportera in avvikelser och olyckor. Länsstyrelsen ska i sin tur kontrollera att verksamhetsutövarna följer de givna tillstånden och inte bryter mot miljöbalken. Enligt lagen ska tillsynsmyndigheten ”på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken”.

Frågan som väcks är: Hur ofta tar länsstyrelserna egna initiativ för att kontrollera hur verksamhetsutövarna egentligen sköter sig?

LÄS MER OM RESULTATET PÅ NÄSTA SIDA.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.