Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

”Otillräcklig kontroll”

Granskning Miljöövervakningen måste stärkas. Det menar Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet.
– Det är klart att det finns företag som har ett oerhört stort intresse att inte uppge när de begått miljöbrott. Då måste det finnas en tydlig kontrollapparat som vågar stå emot det, säger hon.

”Otillräcklig kontroll”
Fredrik Hjerling

I granskningen av länsstyrelsernas tillsynsarbete har vi även begärt ut de anmälningar om miljöbrott som länsstyrelserna har lämnat in sedan 2007. Om verksamheterna sköter sin egenkontroll borde de flesta anmälningarna grundas i att företaget själv har rapporterat till sin länsstyrelse om att fel begåtts. Så är inte fallet.

Bland anmälningarna finns många exempel på när verksamhetsutövare har lämnat felaktiga uppgifter i sina miljörapporter eller att oegentligheter upptäckts eftersom observanta privatpersoner hört av sig. Av de 499 anmälningar vi har gått igenom hittar vi 124 fall där företag helt eller delvis försökt undanhålla information från tillsynsmyndigheten. I 60 procent av fallen är det inte de anmälda själva utan andra myndigheter, tipsare eller länsstyrelsen som har upptäckt brottet.

”Orättvist mellan olika aktörer”

När Faktums reporter ringer upp Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och berättar att vi har hittat många fall där företag inte har anmält sig själva och försvårat miljötillsynen, säger hon att det är väldigt allvarligt.

– Det ska finnas tydliga rutiner för att se till att alla följer reglerna för egenkontroll. För om de inte gör det är det väldigt orättvist mellan olika aktörer.

I rapporten ”Är vi bra på miljöbrott” som Brottsförebyggande rådet, Brå, gav ut 2006 konstateras det att upptäckten av miljöbrott är selektiv, den är i hög grad beroende av verksamhetsutövarnas vilja att rapportera. Eftersom tillsynen i övrigt är svag är det troligen så att det är de mest laglydiga företagen som åker fast för miljöbrott. Mörkertalet är stort enligt Brå.

Vill se starkare uppföljning

Åsa Romson är ändå en förespråkare för det svenska systemet med egenkontroll.

– Att kontrollera och minimera riskerna, det ansvaret ska ligga på den som ägnar sig åt miljöfarlig verksamhet. Det måste finnas ett moment av egenkontroll, men det är inte ett tillräckligt system. Från samhällets sida måste vi följa upp och säkra att miljön inte förstörs och att vår hälsa inte riskeras.

Att länsstyrelserna behöver mer resurser för att klara av sitt tillsynsansvar är känt sedan länge enligt Åsa Romson.

– Den borgerliga regeringen har inte prioriterat det tillräckligt mycket. Det skapar problem med otillräcklig kontroll.

Fakta

Många fall av bristande egenkontroll

I vår granskning av länsstyrelsernas tillsynsarbete bad vi även om att få ta del av de åtalsanmälningar om miljöbrott som länsstyrelserna har lämnat in de senaste sju åren. Vi har gått igenom 499 handlingar från 20 länsstyrelser. (I handlingarna från Västerbottens länsstyrelse fanns inte alla nödvändiga uppgifter med.)

Vi hittade 124 exempel där den som bedriver miljöfarlig verksamhet helt eller delvis har underlåtit att rapportera till tillsynsmyndigheten. I Blekinge och Uppsala är företagen bäst på att sköta sin egenkontroll, här grundar sig 67 procent av anmälningarna i att företagen själva har hört av sig. I Kronoberg däremot är det bara 8 procent av anmälningarna som grundar sig i att företagen anmält sig själva.

Fotnot: I anmälningarna från vissa länsstyrelser ingår även mindre miljöbrott, exempelvis att privatpersoner brutit mot strandskyddet. Detta eftersom länsstyrelsernas tillsynsansvar skiftar något.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.