nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige, Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC-koncernen och Elisabeth Gierow, CSR & Quality Director, Marketing & Communications, Duni är tre av författarna bakom artikeln.

Rätt beteende måste belönas

Rätt beteende måste belönas och rätt produktion måste lyftas fram och gynnas. Den offentliga konsumtionen, den som sker i kommuner, landsting och myndigheter, måste ta mer ansvar för en hållbar konsumtion och bidra till att minska klimatutsläppen. Det skriver flera representanter från näringslivet i en gemensam debattartikel.

  • Annons 1

Svensk konsumtion orsakar mer växthusgasutsläpp i dag än för tjugo år sedan. (Naturvårdsverket 2015.) Inhemska utsläpp från industri, jordbruk med mera minskar visserligen. Men inte de som kommer från transporter, mat, boende och användning av produkter; här leder vår konsumtion till ökade klimatsutsläpp. Ska vi komma till rätta med detta behövs det kunskap och kommunikation mellan producenter och konsumenter. Rätt beteende måste belönas, och rätt produktion måste lyftas fram och gynnas. Köpkraft ska styras till de miljömässigt bästa produkterna

Vi ser redan en ökande medvetenhet från konsumenter. I sina val hemma och på jobbet, medverkar människor till att rädda världen lite grann varje dag. Men ännu fler måste välja rätt om vi ska nå miljömål för klimat, giftfri miljö och levande sjöar och skogar.

Den offentliga konsumtionen, den som sker i kommuner, landsting och myndigheter, måste ta mer ansvar för en hållbar konsumtion och bidra till att minska klimatutsläppen.

Vi uppmanar Miljömålsberedningen att komma med förslag så att offentlig sektor tar större ansvar och väljer miljömärkt, ekologiskt och socialt hållbart i sina upphandlingar som årligen omsätter 800 miljarder kronor. Vi uppmanar den nya Upphandlingsmyndigheten att påskynda sitt arbete med att koppla upphandling till miljömålen, det är ett viktigt verktyg för att göra upphandlingsarbetet till en del av hållbarhetsarbetet.

Vi hoppas också på åtgärder från regeringen som syftar till att öka medvetenheten hos konsumenter och företag. Nu när regeringen avsätter medel till att stimulera byggandet av bostäder tycker vi att det är självklart att samtliga ska vara miljömärkta.

Vi uppmanar också fler företag att ställa om sin produktion så att svenskt näringsliv blir ännu mer konkurrenskraftigt och klimatsmart. Att anpassa sina varor och tjänster så att de tillhör marknadens bästa för hälsa och miljö är ett tufft jobb – men en investering i framtiden för en större marknad.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. I höst träffas världens ledare i Paris för att enas om nya åtgärder för att hejda den globala uppvärmningen. I Sverige ska Miljömålsberedningen ta fram nya förslag för att Sverige ska kunna nå målet Minskad klimatpåverkan. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag. Vi ser fram emot kloka och dynamiska åtgärder från Miljömålsberedningen och regeringen.

Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige

Lars Nygaard, vd ISS

Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC-koncernen, NCC

Camilla Svensson, Marketing manager, Libero

Elisabeth Gierow, CSR & Quality Director, Marketing & Communications, Duni

Vill du kommentera? Mejla redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.