Vill inte bara jobba för att skapa vinst

Energi Erik Brandsma blir vd för energibolaget Jämtkraft efter drygt sex år som generaldirektör för Energimyndigheten.

Vill inte bara jobba för att skapa vinst

Varför har du bytt från att vara generaldirektör till att bli verkställande och från Energimyndigheten till Jämtkraft?

– På Jämtkraft får jag fortsätta att arbeta med energiomställningen, väldigt operativt och väldigt konkret. Och som generaldirektör i Sverige får man bara ett förordnande på sex år med tre års förlängning. Jag hade ställt in mig på sex år. Visst, jag fick tre års förlängning, men så dök erbjudandet på Jämtkraft upp.

Varför är arbetet som vd för Jämtkraft intressant?

– Företaget jobbar med helt förnybar energi och hela kedjan, från produktion till lagring, distribution och kunder. Där kan man leta efter de viktiga lösningarna för framtiden.

Hade du tagit jobbet om det inte handlat om förnybar energi?

– Det hade berott på om ägardirektivet innehållit något om omställning till förnybart. Jag hade inte tagit tjänst för ett företag med en uttalad affärsidé om att jobba med icke förnybart.

Så som vd vill du inte bara jobba för att se till att företaget ger vinst?

– Exakt. När jag träffade mina nya kollegor i veckan talade jag om hur viktig hållbarhet är för företaget. Hur kunder, affärspartners och andra intressenter ser hur ett företag tar sig an hållbarhetsfrågan är helt avgörande för långsiktig framgång. Det är jag helt övertygad om.

Har du några råd att ge till andra som också vill arbeta med hållbar utveckling?

– Jag skulle vilja rekommendera alla som är hållbarhetschefer att komma så nära som möjligt till den plats där besluten fattas. Hållbarheten måste komma in i affärsutvecklingen. Man skapar inte det hållbara företaget genom att bara göra en hållbarhetsredovisning.

Kollegorna på Energimyndigheten lär tycka att det är tråkigt att du slutar, vad tänker du själv?

– Kollegorna var fantastiska och det finns lite sorg i det här.

Gillar du att åka skidor?

– Ja. Både jag och min fru trivs i fjällen både sommar och vinter. Det är en del av beslutet att ta jobbet.

 

 

Fakta

Om Jämtkraft

Jämtkrafts huvudkontor finns i Östersund och bolaget ägs av tre jämtländska kommuner, Åre, Östersund och Krokom. Föregångaren Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag startade verksamhet år 1889. Nu har företaget 400 anställda och levererar drygt 1000 gigawattimmar el per år, de mesta från vattenkraft men även från vind, sol och biobränsle. Företaget levererar också fjärrvärme.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.