-->

Vägledning för minskat avfall

Avfall Mat, textil, elektronik samt byggande och rivning. Sveriges första avfallsförebyggande program visar vad verksamheter praktiskt kan göra för att minska avfallet.

Enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfallsförebyggande program. Det ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan och mängden avfall och farliga ämnen i material och produkter. Målen och åtgärderna ska följas upp för att se hur bra det går att uppfylla och genomföra dem.

Det är bakgrunden till det avfallsförebyggande program som Naturvårdsverket nu presenterar. Här kan företag, myndigheter, branschorganisationer, kommuner och landsting få praktiska tipsa på hur de kan bidra till ett resurseffektivt och giftfritt samhälle.

Det avfallsförebyggande programmet innehåller 8 mål och 167 exempel på åtgärder. Programmet innehåller fyra fokusområden: Mat, textil, elektronik samt byggande och rivning.

Läs mer om programmet här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.