Dubbel vinst med minskat matsvinn

Avfall Service managementföretaget Sodexo har lyckats minska matsvinnet i sin måltidsservice och sparar dessutom två miljoner kronor.

Dubbel vinst med minskat matsvinn
Sodexo

Karin Vierma, driftsutvecklingschef i Sodexos svenska verksamheter, berättar att satsningen på minskat matsvinn är en del av koncernens globala miljöarbete. I Sverige utgör måltidsservice en stor del av verksamheten. Att minska den mängd mat som slängs är därför inte bara en stor vinst för miljön utan även ekonomiskt.

– Det är ett sätt för oss att vara konkurrenskraftiga, samtidigt som vi hjälper våra kunder att nå sina miljömål, säger Karin Vierma.

I januari i år började Sodexo mäta all mat som hanteras i de kök som de tillagar måltider i, till exempel personal- och skolmatsalar. Alla medarbetare antecknar hur stort svinnet är; de följer maten från att råvarorna kommer in i köket, medan de bereds, serveras och till sist blir rester på gästernas tallrikar.

– Först måste man skapa en medvetenhet kring vad som hamnar i soporna och få mer kontroll över sitt flöde och processerna. Sedan handlar det om att kommunicera internt till medarbetarna och externt till gästerna, säger Karin Vierma.

Det visade sig att det största svinnet sker ute i restaurangerna och en stor del av insatserna har därför handlat om att få gästerna att inte ta mer mat än de orkar äta upp. Här har det varit lättare att ändra barnens beteende än de vuxnas. Men personalen har även infört nya rutiner för hur maten förvaras, tillagas och hur stora lager som köps in. Allt för att hålla matsvinnet nere.

Satsningen gav snabbt resultat. Redan i maj hade svinnet minskat med tio procent och besparingen beräknas till drygt två miljoner kronor i år. För medarbetarna innebär de dagliga mätningarna extra arbete. Men det vägs upp av de positiva effekterna, menar Karin Vierma.

– Våra medarbetare engagerar sig mycket, men tidigare har de inte haft förståelse för hur stor skillnad de faktiskt kan göra på sin egen restaurang.

Fem steg för att minska matsvinnet

1. Sätt mål. Sodexos ledning beslutade att minska matsvinnet med 10 procent och tog fram en mätplan som anpassades till arbetsflödet.

2. Mät. I ett första steg görs mätningarna med papper och penna av alla anställda, sedan sammanställer platschefen resultaten och lägger in dem i ett redovisningssystem.

3. Analysera. Genom statistiska analyser kunde Sodexo se hur stort svinnet var i alla delarna av flödet.

4. Förbättra. Insatser för att minska svinnet i olika arbetsmoment.

5. Fortsätt mäta. Då blir det en del av det dagliga förbättringsarbetet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.