Utsläppen i Sverige minskar

Klimat Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med 1,6 miljoner ton under förra året. Jämfört med 2013 är det en minskning på 3 procent. Det visar färska siffror för Sveriges klimatpåverkan inför FN-mötet i Paris.

Utsläppen i Sverige minskar
Shutterstock

Under 2014 släpptes 54,4 miljoner ton växthusgaser ut i Sverige. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 24 procent eller 17,5 miljoner ton.

I stort sett alla sektorer har minskat sina utsläpp de senaste tjugo åren. De två sektorer som står för de största utsläppsminskningarna är uppvärmning av bostäder och lokaler samt avfallsdeponier.

– De här minskningarna beror främst på att vi nu använder vårt avfall som bränsle i fjärrvärmeverk, istället för att lägga det på deponi, och att vi värmer våra bostäder med fjärrvärme och el istället för med oljepannor, säger Oskar Larsson, chef på enheten för luft och klimat på Naturvårdsverket.

Det senaste årets minskning i totala utsläpp beror framförallt på ovanligt varmt väder, som gett minskade utsläpp från el och fjärrvärmeproduktionen samt från uppvärmningen av bostäder och lokaler.

De totala utsläppen från svensk konsumtion de senaste tjugo åren är i stort sett oförändrade. Men den del av utsläppen från vår konsumtion som sker i andra länder har ökat med 50 procent. Kraftigast är ökningen av utsläpp från konsumtion av mat och dryck, och från transporter.

– Siffrorna bekräftar att Sverige framgångsrikt har minskat utsläppen inom sina gränser, även om mer krävs för att nå de långsiktiga klimatmålen. Samtidigt sker inte motsvarande minskningar av utsläppen från vår konsumtion. Det visar både på möjligheter och betydande utmaningar, säger Oskar Larsson.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.