Tips: Tänk på detta när du jobbar med massbalans

Certifiering Industriföretaget Perstorp är ett av de svenska bolag som arbetar med massbalansprincipen. Företaget använder certifieringen ISCC+ men tilllämpar kemisk och fysisk spårbarhet, så kallad spårbar massbalans. Anna Berggren, Perstorp, delar med sig av sina bästa råd till dig som behöver arbeta med massbalans.

Tips: Tänk på detta när du jobbar med massbalans
Anna Berggren, hållbarhetschef på Perstorp.

Perstorp, som tillverkar en lång rad kemiska produkter, är ett av de svenska företag som gått ut och ställt krav på hur massbalansprincipen behöver regleras för kemiindustrin. Bolaget är anslutet till certifieringen ISCC+ och arbetar med spårbar massbalans.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi applicerar det vi kallar för spårbar massbalans, som erkänner de grundläggande principerna för massbalans men applicerar kemisk och fysisk spårbarhet. Tillämpning av kemisk och fysisk spårbarhet innebär att vi använder de råvaror som verkligen behövs för att produkten ska kunna produceras och att råvarorna går in i den verkliga processen på den produktionsanläggning där produkten tillverkas och att vi använder (den verkliga) produktionsanläggningens utbyten och förbrukningstal, säger Anna Berggren, som är hållbarhetschef på Perstorp.

– Spårbar massbalans gör det teoretiskt möjligt att hitta återvunnet eller förnybart material i produkten och gör att det kan ske en verklig stegvis omställning av den produkten, från fossila råvaror till 100 procent återvunnen eller förnybar råvara.

ISCC+ tillåter kreditöverföring i vissa lägen. Men detta är något som Perstorp valt bort. Anna Berggren menar att krediter kan ha en plats i omställningen, men att det måste ske i begränsad omfattning.

– Huvudproblemet är att det är svårt eller till och med omöjligt att garantera att det inte sker dubbelräkning och att man tar genvägar. Spårbarheten riskerar att gå förlorad och sen kan användandet av krediter bli en ursäkt att inte göra något, säger hon.

Fakta

Kemisk och fysisk spårbarhet

Massbalansprincipen är till stor hjälp i omställningen av bland annat kemiindustrin. Den gör det möjligt att ställa om stegvis, utan att behöva bygga upp helt nya produktionsanläggningar. Principen ingår som en komponent i bland annat produktcertifieringar. Men systemet är krångligt och ställer höga krav på användarna för att verkligen leda till en mer hållbar utveckling. Miljö & Utveckling skildrar systemet i en rad artiklar.

KEMISK SPÅRBARHET INNEBÄR ATT:
• Det måste finnas en möjlighet att producera produkten från de återvunna eller förnybara råvarorna. Detta innebär att endast de råvaror som används för att producera produkten kan möjliggöra dess omställning. 
• Den återvunna eller förnybara råvaran kan endast ersätta sin egen del eller andel av produkten.

FYSISK SPÅRBARHET INNEBÄR ATT:
• Det finns en produktionsprocess på siten för att producera produkten från den återvunna eller förnybara råvaran. 
• Den återvunna eller förnybara råvaran måste fraktas till och användas på produktionssiten som producerar den återvunna eller förnybara produkten. Detta innebär att en producent inte kan överföra återvunna eller förnybara krediter från en site till en annan.

 Källa: Perstorp

Hon lyfter fram ett teoretiskt exempel, som ligger utanför Perstorps område men som kan bidra till att förtydliga problematiken:

– Låt oss säga att en producent av plastpåsar startar insamling av använda plastpåsar och lyckas komma upp till 30 procent. Eftersom deras anläggning i Europa inte är byggd för att klara returplast så exporterar man returplasten till sin fabrik i Asien där den används för att göra en sopsäck. Eftersom man nu ”använt” den insamlade varan flyttar man krediterna tillbaks till sin europeiska fabrik och hävdar att den produkt man producerar består av 30 procent returplast. Men vad som händer med de asiatiska sopsäckarna redovisas inte, i värsta fall är de helt oanvändbara och säljs som bränsle.

Hon menar att det är av yttersta vikt att massbalans används för att driva verkliga förändringar. Och med alltför lösa tyglar när det gäller kreditöverföring finns risken att så inte är fallet.

– Om man applicerar kreditöverföring innebär det att man kan göra omställningar där det är enkelt och billigt och sedan applicera det på produkter där betalningsviljan är hög. Resultatet riskerar att bli att vissa produktionsströmmar, som i verkligheten behövs, aldrig ställer om och att det inte finns några incitament att utveckla de nya produktionsprocesser som behövs, säger Anna Berggren.

I nästa steg behöver massbalansprincipen kommuniceras.

Ställs tillräckliga krav på hur innehållet ska kommuniceras?

– Det är idag inte lätt ens för oss att förstå, utan att fråga, om en produkt är tillverkad med kemisk och fysisk spårbarhet eller ej. Transparensen kan bli mycket bättre och det tror vi skulle gynna alla. Genom transparens byggs kunskap och trovärdighet, säger Anna Berggren.

Vad ska man vara uppmärksam på när man arbetar med massbalans, tycker du?

– Om man funderar på att köpa och använda en massbalanserad insatsvara eller produkt ska man vara uppmärksam på, och ta reda på, vilken typ av massbalans som har använts. Så att man vet på vilket sätt produkten har producerats, till exempel om det har varit kemiskt och fysisk spårbarhet eller ej. Genom att förstå vilken typ av produkt det är kan man sedan bedöma om det känns ok eller ej och kommunicera rätt information vidare till sin egen kund.

– Ska man själv använda massbalans i sin egen omställning är det viktigt att slå fast grundläggande principer, dokumentera, låta extern revisor certifiera och sen vara tydlig och transparant i kommunikationen och aldrig tillåta sig genvägar.

Vilken utveckling skulle du vilja se framåt?

– För att fortsätta genomföra vår hållbarhetsagenda och omställning så är vi beroende av massbalans som verktyg och en massbalansstandard som har acceptans från marknad och slutanvändare och driver industrins omställning framåt. En standard som måste innehålla transparenta och spårbara processer som verifieras av tredje part, säger Anna Berggren.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste