Guide: Så fungerar massbalansprincipen

Certifiering Massbalansprincipen är komplex och definitionerna många. Men själva grunden är densamma, det som varierar är var systemgränserna dras och kraven på fysisk och kemisk spårbarhet.

Guide: Så fungerar massbalansprincipen

Genom att använda certifieringar kan ett företag som delvis använder återvunnen eller biobaserad råvara hävda att en motsvarande andel av deras produkter är till exempel cirkulära eller biobaserade. Detta trots att en specifik, fysisk produkt kanske innehåller helt annan råvara.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För att förklara metoden kan vi säga att ett företag som tillverkar mattor vill blanda in en viss mängd återbrukat material. Företaget tillverkar tio stycken lika stora mattor. Materialet som används är 90 procent konventionellt material och 10 procent återbrukat material.

Företaget kan då, med korrekta certifieringar och allt som hör därtill, sälja en av de tio mattorna som produkt av återvunnet material, och de återstående nio som helt vanliga mattor. Eller sälja alla mattorna som till viss del återvunna. Det går dock inte att säga exakt var i mattorna som det återvunna materialet befinner sig.

Exempel på företag som tillverkar plastgranulat

Så långt är det enkelt att begripa hur massbalansprincipen fungerar. Men det finns flera definitioner av massbalans (se faktaruta) och vi tar nu ett exempel på ett företag som tillverkar plastgranulat.

Fakta

Definitionen av massbalans

  • Det finns idag ingen överenskommelse om vad massbalans är eller hur det ska avgränsas. Detta har lett till att begreppet används olika. En producent kan kalla en vara bioattribuerad trots att biomassan handlats in till en av koncernens anläggningar i en annan världsdel.
  • Även begreppet book and claim, som handlar om att överföra krediter för till exempel biobaserad råvara, saknar definition. Vissa menar att book and claim bara gäller inom ett företag. Andra menar att det kan gälla på koncernnivå eller till och med mellan bolag.
  • Arbete pågår med att standardisera begreppen.
  • En rad svenska industriföreträdare gick 2020 ut i ett gemensamt uttalande där de förordar principen ”spårbar massbalans”. Det bygger på kemisk och fysisk spårbarhet, det vill säga att det ska vara möjligt att hitta återvunnet material i produkten. Det ska också ske en utveckling av produkten i riktning mot 100 procent återvunnen eller förnybar. De vänder sig emot metoderna med överföring av krediter (book and claim).

Tio procent av inkommande råvara är biobaserad, resten är fossil. Resultatet är tio säckar med plastgranulat.

Följer fabriken ett strikt system med fysisk och kemisk massbalans kommer tillverkaren att kunna leverera en säck med biobaserat plastgranulat vid sin grind. Den säcken innehåller då 100 procent biobaserat material, något som går att kontrollera genom att analysera innehållet.

Men om företaget istället arbetar enligt principen för massbalanscertifiering så behöver säcken med biobaserat material inte alls innehålla något biobaserat material. Däremot finns det motsvarande mängd biobaserat granulat någon annanstans i företagets verksamhet. Hur nära rent geografiskt och i tiden avgörs av den valda certifieringens avgränsningar.

”Viktigt att ha koll på certifieringar”

Genom certifieringen finns alltså ett regelverk för spårbarhet av råvaran, även i de fall den inte går att kemiskt analysera. Företag kan även ha egna krav som går utöver certfieringarnas minimiprinciper.

I nästa steg köper en tillverkare säcken som råvara till sina produkter. Den tillverkaren kan få ett certifikat på att säcken innehåller biobaserad råvara, i enlighet med den aktuella certifieringen.

Fakta

Fyra certifieringar

Massbalans inom kemiindustrin hanteras idag genom någon form av certifiering. Chalmers Industriteknik har gjort en genomgång av de tillgängliga metoderna.

Fyra certifieringar för massbalans granskades 2020 av Chalmers Industriteknik. Resultaten finns samlade i rapporten Standards and certification schemes related to the mass balance approach. I rapporten konstaterar skribenterna också att massbalans inte är en enhetlig metod utan kan tillämpas på olika sätt, med olika avgränsningar.

De fyra certifieringarna är:

  • ► ISCC +
  • ► REDcert
  • ► RSB Advanced Products
  • ► Ecoloop

De är alla flexibla i högre eller lägre grad. Striktast av dem är ISCC +, medan REDcert och RSB Advanced Products är mer flexibla. Flexibiliteten handlar till exempel om ifall den aktuella råvaran måste hanteras på en och samma produktionsanläggning eller inte. Certifieringen Ecoloop är endast avsedd för återvunnen plast.

Utvecklingen generellt går mot fler certifieringar och ökad flexibilitet hos dessa. Det kan leda till att materialinköp i andra världsdelar tillgodoräknas i Europa.

Men, beroende på vad den aktuella certifieringen säger, vet kunden kanske inte om säcken i praktiken innehåller 1 procent biobaserat material, eller kanske 10 eller 50 procent. Eller för den delen 0 procent, inget alls. Bara att en viss mängd biobaserat material har använts för att producera produkter inom det säljande bolagets process, och att det inte säljs mer produkt som biobaserad än vad som motsvaras av den andelen.

Detta förhållande kommer sedan att föras vidare in i kundens egen produktion. Det är därför viktigt att ha koll på certifieringar – och vad dessa certifieringar innebär.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.