Tillståndet i unionen: Här är Ursula von der Leyens gröna toppfrågor

Juridik & Politik Att fortsätta stödja industrins gröna omställning är en prioriterad fråga för Ursula von der Leyen. Det meddelar kommissionsordföranden i sitt årliga linjetal om tillståndet i unionen. Andra tunga prioriteringar inom hållbarhetsområdet som hon lyfter är vindkraft, hållbart jordbruk och naturskydd.

Tillståndet i unionen: Här är Ursula von der Leyens gröna toppfrågor
EU-kommissionens ordförande Ursula von del Leyen.

Med mindre än 300 dagar kvar till EU-valet 2024 höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på onsdagen sitt årliga – och sista – tal om tillståndet i unionen. Talet ger en tillbakablick på det gångna året samt en indikation på prioriteringar inför det kommande året.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Ett genomgående fokus under talet var EU:s arbete med den gröna omställningen och tidigt lyfte kommissionsordföranden sommarens rekordvärme som en påminnelse om vikten av att fortsätta det arbetet.

– Grekland och Spanien har drabbats av fruktansvärda bränner och översvämningar. Vi har också kunnat se det kaos och den ödeläggelse som extremvärdet orsakat, från Slovenien till Bulgarien och i hela övriga unionen. Så ser verkligheten ut på en överhettad planet, säger hon.

Lyfter den gröna given som en framgångshistoria

Hon berättade vidare att den gröna given, som klubbades igenom 2019 med målet att göra EU klimatneutral till 2050, föddes ur behovet att skydda planeten och att den med tiden kommit att skapa en tydlig riktning för investeringar och innovationer.

– Vi har sett det här i tillväxtstrategins resultat redan på kort sikt. EU:s industri visar varje dag att de är redo att driva på omställningen. De visar att modernisering och utfasning av fossila bränslen faktiskt kan gå hand i hand, säger hon.

Vidare framhöll hon framgångsexempel i unionen som hon menar att den gröna given drivit på. Bland annat att lyfte hon att antalet fabriker för tillverkning av stål gått från noll till 38, att EU drar in mer investeringar i ren vätgas än USA och Kina tillsammans, samt att hon imorgon ska resa till Danmark för att vara med vid sjösättningen av världens första containerfartyg som drivs med ren metanol, framställd av solenergi.

– Så här starkt är EU:s svar på klimatförändringarna. Den europeiska gröna given ger oss den nödvändiga ramen, sedan är det människorna, innovatörer, som utvecklar lösningar. Därför kommer vi att fortsätta stödja EU:s industri genom denna gröna omställning, det kan de vara säkra på, säger hon.

Vidare berättade Ursula von del Leyen att EU-kommissionen under de kommande månaderna ska hålla en rad dialoger tillsammans med industrin om att påskynda arbetet med att övergå till ren energi.

– Det främsta målet är att hjälpa alla sektorer att bygga affärsmodeller för hur de kan fasa ut fossila bränslen, säger hon.

Hon meddelade samtidigt att EU nyligen föreslagit en så kallad STEP-plattform, som syftar till att styra och öka EU-medel för ren teknik.

Presenterar nytt vindkraftspaket

En annan nyhet kommissionsordföranden presenterade under talet var att EU planerar att lägga fram ett ”vindkraftspaket” för att påskynda utbyggnaden av vindkraft.

– Vår vindkraftsindustri är en framgångssaga. Men just nu står den inför mycket speciell kombination av utmaningar. Därför kommer vi att lägga fram ett europeiskt paket om vindkraft, tillsammans med industrin och EU-länderna. Vi ska skynda på tillståndsgivning ännu mer, förbättra auktionssystemet, fokusera på färdigheter, tillgång till finansiering och stabila leveranskedjor, säger hon.

Ytterligare en nyhet som framkom under talet var att EU ska öppna en så kallad ”anti-subventions-utredning” för att hindra försäljning på EU:s marknad av billiga elbilar från Kina.

– Världsmarknaden svämmar över med billiga kinesiska elbilar. Priserna på dem hålls på en konstgjord låg nivå genom enorma statliga subventioner, vilket snedvrider vår marknad, säger hon.

Framhåller naturskydd som en prioriterad fråga

Därtill höll Ursula von del Leyen en lång utläggning om den rikedom av biologisk mångfald som finns i Europa, och lyfte bland annat barrskogarna i norr, de sista urskogarna med ek och bok i Centraleuropa och korkeksskogarna i södra Europa.

– Alla skogarna ger oss en oersättlig källa till varor och tjänster. De binder kol, förser oss med trä och andra produkter. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster är livsviktiga. Naturen måste skyddas, säger hon.

Samtidigt måste skydd av naturen också ske i ”harmoni” med tryggad livsmedelsförsörjning, understrykte Ursula von der Leyen och sade att EU därför planerar att inleda en ”strategisk dialog” om framtiden för EU:s jordbruk.

– Det är en central uppgift, och jag vill ta tillfället i akt att visa min uppskattning för våra jordbrukare, sade hon.

Underlätta för SMF och ny AI-panel

Ytterligare ett besked som Ursula von del Leyen gav under sitt tal, var att EU just nu arbetar för att underlätta den administrativa bördan för små och medelstora företag. Hon uppgav att EU nästa månad kommer att lägga fram ett förslag om att minska rapporteringskraven för dessa företag med 25 procent.

– Det här kommer inte att bli lätt och vi kommer att behöva ert stöd. Vi behöver samarbeta med medlemsländerna för att matcha den här 25 procentiga minskning också på nationell nivå, sade hon.

Därtill lyfte hon behovet av att driva på arbetet med AI, som bland annat kan användas för energieffektivisering, genom att upprätta en expertpanel för AI, som påminner om FN:s klimatpanel IPCC.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.