Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Sundbyberg städar bort kemikalierna

Imorgongrön Ordentlig genomgång av utklädningslådan, tydliga städrutiner och gammal elektronik i soptunnan. Sundbybergs stad jobbar just nu för att rensa bort kemikalierna och nå kommunens mål om giftfria förskolor.

Sundbyberg städar bort kemikalierna

Sundbybergs stad började arbeta med utfasning av farliga kemikalier 2013, prioområde blev förskolan. På Imorgon Grön berättade Filippa Palmgren, utredare på Sundbybergs stad och samordnare för projektet Giftfria förskolor, om hur de arbetar i praktiken. Efter att uppdraget från politikerna kom tillsattes en arbetsgrupp. För att kunna ta ett helhetsgrepp består den av bland annat måltidschef, miljösamordnare, fastighetsägare, folkhälsoplanerare och så Filippa Palmgren själv som samordnare.

– Vi visste inte hur vi skulle ta tag i arbetet som kändes stort och jobbigt. Men samtidigt studerade Naturskyddsföreningen förskolors kemikaliemiljö och vi lät dem studera oss och började sedan samarbeta för att fasa ut giftiga ämnen. Det gjorde att vi fick en kickstart, säger hon.

Filippa Palmgren berättar att kommunens förskolor har väldigt olika förutsättningar. Vissa är nybyggda med bästa material ur kemikaliesynpunkt, andra är riktigt gamla och har samlat på sig material och leksaker av sämre karaktär. Vissa förskolor är inte ens byggda för ändamålet utan består av tillfälliga paviljonger eller har placerats på bottenvåningen i ett bostadshus. Arbetsgruppen har minst sagt en utmaning.

– Vi började skissa på en handlingsplan och utgick från vad Kemikalieinspektionen rekommenderar, tittade på forskning och försökte se vad som var en vettig nivå, vad kunde vi i den här gruppen åta oss att göra?, berättar Filippa Palmgren.

Handlingsplanen de nu arbetar efter består av 23 åtgärder inom 6 olika områden. Åtgärderna ska utföras inom utsatt tid och den finns en ansvarig kopplad till varje åtgärd. Åtgärderna ska också bekostas av respektive verksamhet. En stor och viktig del i arbetet handlar om att rensa bort och fasa ut, exempelvis gammal elektronik, utklädningssaker som kan innehålla gifter eller pysselmaterial som inte är bra. Plastleksaker och leksaker har setts över och för att hjälpa personalen på förskolorna har de fått en checklista att utgå ifrån i arbetet. Mat och tillagning är ett annat område, byggnad och utomhusmiljö ytterligare ett.

Arbetet har också handlat om upphandling och inköp, att skärpa miljökraven.

– Upphandlingsenheten i Sundbyberg har varit väldigt liten och inte kunnat hjälpa till med detta men nu ska de växa och kunna bidar mer. Vi jobbar också med en beställarportal, att färre personer gör inköpen. Det blir lättare att styra och informera. Dessutom har vi tagit fram en inköpsguide, en handbok till personalen på förskolan för de vanligaste varorna som de köper in, berättar Filippa Palmgren.

Hon berättar att responsen från personalen har varit god, men att det är viktigt att jobba kontinuerligt med utbildning och kompetensutveckling. Det är ju förskolorna själva som ska göra det stora jobbet.

– Vi gör en enkät bland förskolorna för att se vilka områden de börjat arbeta med, det blir också en slags påminnelse om vad de behöver göra. Vi är absolut inte klara, men vi är på gång. Frågan har lyfts och den har fått mycket uppmärksamhet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.