Sopberget växer

Avfall Vi producerar allt mer sopor. Idag slänger vi närmare ett halvt ton sopor per person och år, vilket är en 50-procentig ökning jämfört med 1990, rapporterar Sveriges Radio.

Sopberget växer

I takt med att konsumtionen ökar, ökar också mängden avfall. Sedan 1990 har avfallsmängden ökat från 300 kilo skräp per person och år till 461 kilo förra året och det ser inte ut att ske någon förändring. Att vi också återvinner mer räcker inte för att lösa problemet. Istället måste det satsas mer på att förebygga avfall.

Åsa Stenmarck, chef för avfallsforskningen på Svenska Miljöijnstitutet IVL, utrycker sin oro för de växande avfallsmängderna.

– Att avfallsmängderna ökar speglar att vi tar ut mer resurser från jorden, och vi vet att vi förbrukar för mycket av jordens resurser redan nu, säger Åsa Stenmarck till Sveriges Radio.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.