Självgående drönare kontrollerar vindkraft

Energi Forskare vid Luleå tekniska universitet har lyckats få autonoma drönare att inspektera vindkraftverk. De kan upptäcka fel och sprickor till en mycket lägre kostnad än människor.

Självgående drönare kontrollerar vindkraft
Luleå tekniska universitet

Vindkraftverken blir allt större och producerar allt mer el. Men större vindkraftverk innebär också ökade svårigheter att inspektera dem. Idag används lyftkran och människor för att kontrollera såväl rotorblad som den övriga strukturen. 

Underhållet blir därför ganska kostsamt, tidskrävande och riskfyllt för dem som ska utföra arbetet.

Pålitliga resultat

– Att använda drönare är snabbare, billigare och säkrare. En autonom drönare kan uppfatta den omgivande miljön med stor detaljrikedom och få mycket mer pålitliga resultat av analyser och skanningar, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation.

En autonom flygfarkost är programmerad för att analysera omgivningen och utföra olika uppgifter, till exempel inspektion eller interaktion med miljön. Den kan fungera relativt självständigt och fatta beslut utan någon inblandning av exempelvis mänskliga piloter.

– Om två eller tre år kommer det att vara möjligt att använda den här tekniken för luftburen inspektion av vindkraftverk, säger George Nikolakopoulos.

Fältexperimenten har gjorts inom projektet Aeroworks, ett EU Horizon 2020-projekt. Syftet med projektet är att autonoma drönare, så kallade obemannade luftfarkoster ska kunna flyga, samarbeta och utföra specifika uppgifter utan kontroll av människor – förutom själva programmeringen.

Luleå tekniska universitet och Skellefteå kraft är två partner i projektet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.