nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Så ska Sverige få mer solel

Bättre information är en av nycklarna för att solelsproduktionen ska ta fart i Sverige. Det menar Energimyndigheten som bland annat vill ta fram en nationell solkarta.

  • Annons 1

Energimyndigheten arbetar just nu med ett ett regeringsuppdrag där de ska ge förslag på hur produktionen av solel ska få fart i Sverige. Målet är att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi och att solelen ska öka. Slutrapporten kommer den 17 oktober men i veckan lämnades en delrapport till regeringen. Här kommer Energimyndigheten med några konkreta förslag som i den närmaste framtiden kan underlätta för solcellsinvesterare:

 

  • För att veta om ett tak lönar sig för solceller behövs en nationell solkarta. Solkartan ska kunna användas som verktyg för den som vill räkna på en solanläggnings potentiella elproduktion.
  • All information som en producent behöver ha kring solel ska samlas på samma ställe. Idag är informationen svår att överblicka eftersom flera myndigheter är inblandade i området. Energimyndigheten vill ha en liknande plattform som den som redan finns kring vindenergi.
  • Energimyndigheten bör få ett längre uppdrag att genomföra informationsinsatser för att främja utvecklingen av produktion av solel. Det bör påbörjas under 2017.
  • Underlätta för solcellsinstallatörer att certifiera sig. Fler behöver utbildas och därför föreslår Energimyndigheten att utbildningen subventioneras initialt. När det finns fler certifierade solcellsinstallatörer reduceras risken för bristfälligt genomförda installationer.
  •  Kunskapsnivån om solcellsinstallationer behöver förbättras bland byggherrar, byggkonsulter och energikonsulter. Det kan exempelvis ske genom samarbete och erfarenhetsutbyten. Energimyndigheten föreslår ett branschöverskridande program för detta.
  •  Investeringsstödet för villor bör fasas ut. Villaägare bör istället använda ROT-avdraget för installation av solel.

Här hittar du rapporten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.