Så ska modeindustrin bli hållbar

Forskning Ökad befolkning, mindre råmaterial och köphets. Klädindustrin och modebranschen har många utmaningar att tackla. Just nu pågår några intressanta projekt som ska omvända branschen.

Klädindustrin ses som en av de smutsigaste branscherna, både miljömässigt och socialt. Det har det tvärvetenskapliga projektet Mistra Future Fashion tänkt ändra på. Anslaget på 40 miljoner kronor gick i mars till ett konsortium med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som koordinator. Chalmers, Konstfack, Myrorna och H&M är bara några av de som ingår i konsortiet och tillsammans ska de fokusera på hållbart mode med inriktning på nya affärsmodeller, design och innovativa material. Men också uthållig konsumtion, kundbeteende och policyfrågor.

– För att gå mot hållbart mode räcker det inte med en mer hållbar fiber, eller att enbart titta på konsumtionsmönster. Vi måste ha ett helhetsperspektiv, konstaterar programchef Mats Westin.

Anslaget är 40 miljoner kronor och projektet ska pågå fyra år med möjlighet till ytterligare fyra år. Målet är tydligt – att få till en systemförändring av den svenska modebranschen som leder till hållbar utveckling av såväl industri som samhälle. Efter lite tid med att få väl fungerande avtal med alla partners har arbetet nu kommit igång. Ett av de grundläggande projekten är att definiera vad hållbart mode egentligen är.

– Många pratar om hållbart mode, men vad menar man? Här måste vi bygga på vetenskapliga resultat och satsa på transparens för att klargöra definitionen, förklarar Mats Westin.

Konkreta verktyg

Ytterligare ett projekt kommer att handla om mode för den offentliga sektorn där man samarbetar med Stockholms läns landsting. Bland annat kommer man se över vilka fiber som kan användas och hur mode, alltså färger och former, kan hjälpa patienter att tillfriskna.

Ett annat handlar om återanvändning och återvinning där man kommer att samarbeta med textilbioraffinaderier för att se över om spillmaterial kan renas, lösas upp och spinnas till nya texilfibrer. Man kommer även studera second-hand, upcykling av gamla paltor och hur butiker kan använda sig av pantsystem.

– Här är H&M en viktig samarbetspartner, då de är otroligt stora och deras affärsidé bygger på fast fashion. De är väl medvetna om att det inte är hållbart i längden och arbetar nu för att förändra affärsmodellen till en mer hållbar sådan. Det handlar också mycket om att utbilda designers så att de tänker hållbarhet redan i den fasen, säger Mats Westin.

Även nya mer hållbara textila material och policyfrågor kommer att behandlas i projekten.

Enligt Mats Westin kommer alla resultat att komma branschen till gagn, till stor del för att de själva är delaktiga i projekten, men också eftersom syftet är att skapa just nya verktyg och policyinstrument. Slår projekten väl ut och målen uppfylls finns också stor chans att programmet fortsätter fyra år till efter 2015, men då krävs ett ny ansökan.

Läsa mer?

Vill du läsa mer om hållbart mode och vad som händer inom branschen ska du hålla utkik efter Miljö & Utveckling nummer 6 som kommer till prenumeranterna den 14 december.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.