Så omvandlas parkeringshus till urbana odlingar

LIVSMEDEL Torka, översvämningar och ekonomisk instabilitet kan tvinga städer att övergå till lokal livsmedelsproduktion. Nu undersöker forskare hur parkeringshus kan omvandlas till odlingsytor för grönsaker och fisk.

Så omvandlas parkeringshus till urbana odlingar
Illustration: Caroline Lundén-Welden.

Kan parkeringshus bli framtidens odlingsmarker? Det undersöker nu ett forskarteam med designer, arkitekter och matodlingsexperter från Sverige och Polen.

Projektet TURF – The Urban Food Factory – syftar till att visa hur urbana parkeringshus kan återanvändas för att skapa odlingsmiljöer och utforska nya affärsmodeller för dessa byggnader. Målet är att analysera och använda parkeringshusens utrymmen för lokal livsmedelsproduktion, vilket stärker städernas motståndskraft i krissituationer.

– Tanken är att stadsplanerare och beslutsfattare i framtiden ska ha möjlighet att beräkna och visualisera ytorna i parkeringshusen i ett digitalt verktyg för att se om det finns affärspotential för omvandling till odlingsytor. Verktyget ska användas som stöd i stadsplaneringsarbete så att beslutsfattare lättare kan förstå potentialen och kunna räkna på alternativa affärsmodeller, säger Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID och projektledare för TURF, i en kommentar.

Teamet från Polen har besökt Sverige, och teamet från Sverige har besökt Polen. I Sverige studerades ett runt parkeringshus, medan i Polen fokuserades på ett rektangulärt parkeringshus. Insikterna kommer att visualiseras i interaktiva 3D-modeller och en webbaserad guide som visar hur parkeringshus kan anpassas till odlingsmiljöer.

Teamet använder både spekulativ och användarcentrerad designmetodik. Spekulativ design utgår från möjliga framtidsscenarier för att ge nya perspektiv på komplexa problem och framtida utmaningar, och används för att skapa utgångspunkter för alternativa framtida lösningar. Projektet tar sin utgångspunkt i en framtid där självkörande bilar kan påverka behovet och användningen av parkeringshus.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.