Regeringen utreder flygskatt

Trafik & Transport Flyget bör bära en större del av sina klimatkostnader. Det menar regeringen som nu tillsätter en utredning för att undersöka om en flygskatt är rätt väg att gå.

Regeringen utreder flygskatt
Pixabay

Utredningen ska:

  • Ge förslag på hur skatten ska utformas för att uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ.
  • Se över hur skatten kan uppmuntra flyget till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan.
  • Ta i beaktande att skattens utformning ska samverka med de närings-, transport- och regionalpolitiska målen om bland annat jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft i alla delar av landet.

Utredare blir chefsjuristen Gabriella Loman som ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2016.

En Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen genomförde 2010 visade att 62 procent av svenskarna då stödde en skatt på inrikesflyget i nivå med koldioxidskatten på bensin. Det skulle exempelvis innebära en höjning av biljettpriset med 250 kronor på sträckan Göteborg-Stockholm.

– En skatt på flyget skulle jämna ut konkurrenssituationen mellan flyg och tåg. Vi vill ha rättvisa styrmedel mellan olika trafikslag. En flygresa mellan Sverige och Thailand subventioneras idag med cirka 5000 kronor per person, jämfört med vad en bilist betalar för motsvarande utsläpp av växthusgaser, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Svenska Naturskyddsföreningen.

Men alla är självfallet inte positiva till att en flygskatt utreds. Enligt en kritisk interpellation som Edward Riedl (M) skrev under förra året, i samband med att budgetpropositionen för 2015 aviserades, skulle en flygskatt orsaka att 10 000 jobb försvinner i Sverige.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.