Regeringen lovar satsningar på klimat, miljöforskning och kemikaliearbete i budgeten

Regeringen har presenterat budgeten för 2003. Klimatinvesteringsprogrammet, miljöforskning och kemikalier är enligt ett pressmeddelande prioriterade miljöområden. För 2003 ökar regeringen anslaget till klimatinvesteringsprogrammet med 100 miljoner kronor till sammanlagt 300 miljoner kronor. Anslaget för miljöforskning, som disponeras av Naturvårdsverket, förstärks med 20 miljoner kronor. Dessutom tillförs den marina miljöforskningen 10 miljoner kronor extra under 2003. Det blir Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, som får disponera pengarna till marin miljöforskning. Kemikalierna pekar regeringen ut som en av sina prioriterade miljöfrågor. Kemikalieinspektionen får därför ett tillskott på 10 miljoner kronor under 2003. Regeringens satsning på att sanera förorenad mark går också vidare. Ytterligare cirka 30 miljoner kronor tillförs 2003. Anslaget för att bevara den biologiska mångfalden förstärks med cirka 10 miljoner kronor 2003.

År 2004 utlovar regeringen dessutom betydande ökningar av miljöanslagen. Drygt 500 miljoner kronor ska gå till biologisk mångfald, drygt 100 miljoner kronor till marksanering, ytterligare 100 miljoner kronor till klimatinvesteringsprogrammet och 20 miljoner kronor till miljöövervakning.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.