Rapport: Vägen till en rättvisare matproduktion

Social hållbarhet Småskaliga bönder odlar en tredjedel av världens mat. Och med varor som kaffe, ris och kakao uppgår andelen till närmare 90 procent. Trots det lever de flesta bönder i fattigdom. Det visar en ny rapport som även belyser hur livsmedelsföretagen kan ta sitt ansvar.

Rapport: Vägen till en rättvisare matproduktion
Foto: Adobe Stock.

I ett nyligen avslutat projekt har hjälporganisationen Oxfam arbetat för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för småskaliga basmatirisbönder i Pakistan. Projektet involverade hela leverantörskedjan från Axfood och UNIL i Sverige och Norge, importören Rolryz i Polen och exportören Galaxy i Pakistan. Genom att betala en premie direkt till bönderna i stället för att gå genom mellanhänder ökade inkomsterna för bönderna väsentligt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Att företag tar ansvar för de människor som producerar deras varor är ett växande krav från konsumenter runt om i världen. Tyvärr är verkligheten fortfarande att många arbetare och bönder som producerar varor för globala marknader arbetar under dåliga förhållanden och betalas ofta mycket låga löner.

Den nya rapporten från Oxfam visar att en premie kan vara ett effektivt sätt att förbättra småskaliga bönders inkomst och försörjning. Vittnesmål från bönderna visade hur premien uppskattades och att den användes till allt från att köpa fröer till att betala sjukvård:

– Vi bönder är väldigt glada för att vi fått det här stödet. Det är odlingssäsong och vi behövde ekonomiskt stöd för att köpa fröer och gödsel. Vi tror att kvalitén på risfältet kommer bli bättre, berättar en bonde som deltagit i projektet.

Rapporten presenterar ett antal rekommendationer till företag som vill arbeta med levnadsinkomst, bland annat:

Fokusera på de som lever i störst utsatthet. Att öka inkomsterna för bönder kan vara en utmaning, särskilt för de som lever i störst utsatthet. Insatser för att öka inkomsterna kan ofta misslyckas med att ta hänsyn till de olika situationer som bönder lever i, vilket kan leda till att vissa grupper utesluts och deras situation försämras ytterligare. Därför är det viktigt att fokusera på de som är mest utsatta och att anpassa insatserna efter deras specifika behov.

Stötta kvinnor. En viktig faktor att ta hänsyn till är könsdiskriminering, som ofta utgör en betydande barriär för kvinnor som vill uppnå en levnadsinkomst. Det kan innebära att de har begränsad tillgång till odlingsmark, liten eller ingen kontroll över hushållets ekonomiska tillgångar, och tvingas kämpa mot skadliga könsnormer. Genom att stödja kvinnors tillgång till mark, resurser och utbildning samt genom att arbeta mot könsdiskriminering kan projekt för att öka inkomsterna för bönder bidra till att minska den ekonomiska ojämlikheten.

Ta sig runt fragmentering. En annan utmaning är fragmenteringen i leverantörskedjor, som kan göra det svårt att nå ut till bönderna och förstå deras situation. Genom att etablera direktrelationer med bönderna och förkorta kedjorna kan man öka transparensen i leverantörskedjan och se till att de insatser som görs faktiskt når fram till de bönder som behöver dem mest.

Investera i långsiktiga handelsrelationer. Långsiktiga relationer är en nyckel för att bönder ska kunna beräkna sin inkomst över tid och också planera för och investera i sin odling på ett hållbart sätt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.