Experten: Så mäter du social hållbarhet med kvalitet

Social Hållbarhet Suzan Hourieh Lindberg, medgrundare till företaget The Social Few och vd för insiktsbolaget Perspetivo ger sina bästa tips och varnar för vanliga fallgropar.

Experten: Så mäter du social hållbarhet med kvalitet
Suzan Hourieh Lindberg, medgrundare till företaget The Social Few och vd för insiktsbolaget Perspetivo.

Till skillnad från klimat- och miljöprestanda mäts socialt hållbarhetsarbete ofta med hjälp av enkäter och frågebatterier. Suzan Hourieh Lindberg är medgrundare till företaget The Social Few och vd för insiktsbolaget Perspetivo. Hon menar att det finns inbyggda risker med enkätundersökningar och att det gäller att korstabulera frågeställningarna för att få kvalitativa svar. Perspetivo mäter bland annat företags sociala hållbarhetsarbete inom området inkludering och mångfald genom så kallade perspektivmätningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Suzan Hourieh Lindberg menar att många som mäter social hållbarhet ofta är dåliga på att dra kvalitativa slutsatser av de svar de får på frågebatterierna i mätningarna.

– Jag anser att de enskilda frågorna egentligen inte är så relevanta. Det intressanta är främst hur man korsar svaren på frågorna, säger hon.

När det kommer till mångfald konstaterar Suzan Hourieh Lindberg att det till exempel är vanligt att företag nöjer sig med att enbart mäta representation, till exempel hur många utrikes födda som finns på företaget.

– Du får inga användbara insikter om du nöjer dig med svar som ”32 procent tycker det här” eller ”54 procent är kvinnor”. Använd korstabulering. Om du till exempel korsar demografisk data med inkluderingsdata så kan du få viktiga insikter. Genom att korsa frågor med varandra så kan man till exempel ta reda på hur enskilda grupper i organisationen mår och vilka parametrar som innebär ekonomiska eller kulturella risker för företaget.

Se regelbundet över nyckeltalen

Suzan Hourieh Lindberg tycker också att det är viktigt att en organisation regelbundet ser över sina nyckeltal.

– Nyckeltal förändras över tid. Nyckeltal ska mäta utvecklingen av ett problem. När problemen är lösta måste nyckeltalen bytas och spegla problem som fortfarande är aktuella. Tidigare kanske representation var ett viktigt nyckeltal, när representationsfrågan är löst kanske medarbetare istället känner sig diskriminerade. Det är viktigt att hela tiden mäta rätt saker.

Suzan Hourieh Lindberg tycker många drar för stora växlar på att det skulle vara problematiskt och svårt att mäta social hållbarhet.
– Allt är svårt från början. Det är bara att sätta igång.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.