Postnord satsar 100 miljoner i sitt klimatarbete

Postnord driver upp tempot i sitt miljöarbete. För att nå de nya klimatmålen väljer det att satsa i sin egen verksamhet i stället för att klimatkompensera.

Postnords miljömål innebär att koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent fram till 2020. För att nå målet krävs omfattande omställningar och investeringar i både transportledet och i energianvändningen. Ett av de verktyg som används för att ytterligare öka engagemanget och insatserna kring miljöfrågor är Postnords klimatfond .

Fonden som inrättades 2009 stödjer framtagandet av nya metoder som minskar koncernens klimat- och miljöpåverkan. 2011 uppgår klimatfonden till 100 miljoner kronor. Pengarna går till åtgärder baserade på idéer från medarbetarna och gäller främst områdena transporter och energieffektiviseringar i lokalerna.

– Vi har valt att använda den summa som det skulle kosta att klimatkompensera hela Postnords koldioxidutsläpp till att inrätta en klimatfond. Det innebär att de 100 miljoner kronor som avsätts i år används inom verksamheten för att konkret minska vår egen miljöpåverkan, säger Erica Kronhöffer, miljöchef på Postnord.

En mängd åtgärder ligger inom ramen för miljömålet, bland annat pågår tester av miljöanpassade fordonstyper samt minskande bränsleförbrukning i fordonsflottan genom bränslesnål körning, välfyllda bilar och optimerade rutter. Postnord har redan idag Europas näst största elfordonsflotta med 3 000 elfordon.

Satsningar under 2010:

– Återvinning av värme från sorteringsmaskiner

– Fler elfordon till fordonsflottan

– Test av drivmedel med mycket låg klimatpåverkan

– Energieffektiviseringar på paketterminal och tryckerier

– Tätningar av portar vid terminal

– Energisnålare belysning på brevterminal

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.