Politiker vill öka graden av låginblandning

Sex av tio riksdagskandidater vill öka låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel, enligt en undersökning som Statoil genomfört bland 280 riksdagskandidater.

Politiker vill öka graden av låginblandning

62 procent av riksdagskandidaterna är positiva till att öka låginblandningen av etanol i bensin från dagens fem till tio procent. En procent är negativa till förslaget, medan 37 procent inte redovisar någon åsikt i frågan.

När det gäller diesel är 65 procent, positiva till att öka låginblandningen av biodrivmedel från dagens fem till sju procent. Ingen är negativ till förslaget, medan 35 procent inte redovisar någon åsikt i frågan.

– Undersökningen visar att det nu finns ett brett stöd, tvärs över partigränserna, för en ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel. Det är glädjande, eftersom låginblandning är ett snabbt och effektivt sätt att minska trafikens klimatpåverkan, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Statoil ställde frågor till 494 riksdagskandidater på valbar plats, varav 57 procent svarade. Undersökningen genomfördes i form av en elektronisk enkät under perioden 21 maj till 10 juni 2010.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.