”Antikorruptionsarbete viktigt för alla hållbarhetsområden”

KARRIÄR Även de mest robusta hållbarhetsstrategierna är sårbara för korruptionsrisker. Det menar Parul Sharma, som snart tar klivet från tillförordnad till ordinarie generalsekreterare för Institutet mot mutor.

”Antikorruptionsarbete viktigt för alla hållbarhetsområden”
Parul Sharma. Foto: Pressbild.

Nu står det klart att Parul Sharma tillträder som ordinarie generalsekreterare för Institutet mot mutor den 2 september, efter att ha varit tillförordnad sedan den 25 augusti 2023.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Parul Sharma har en masterexamen i juridik från både Stockholm och London. Hon har tidigare innehaft ledande positioner på företag som Sandvik, Advokatfirman Vinge, Stora Enso och EU-kommissionen. Utöver detta har hon författat flera böcker inom ämnen som hållbar utveckling, hållbara inköp och mänskliga rättigheter.

När Parul Sharma blir kontaktad av Miljö & Utveckling, säger hon att hon är mycket glad och smickrad över styrelsens förtroende.

– För mig är kampen mot korruption och mutor en av vår tids viktigaste frågor, med stor betydelse för framgången inom alla hållbarhetsområden. Vi bör inte förvänta oss att någon klimatstrategi kommer att lyckas om vi inte tar hänsyn till korruptionsrisker som är kopplade till våra specifika hållbarhetsutmaningar, säger hon.

IMM:s fokus på antikorruption inom olika hållbarhetsområden har blivit särskilt tydligt sedan Parul Sharma tillträdde. Hon framhåller att hållbarhet har varit ett prioriterat område det senaste året och kommer att fortsätta vara det framöver.

– Vi ser att infiltrering inom områden som handlar om tillstånd och tillsyn för miljö och klimat utgör en av våra största utmaningar. Speciellt inom avfallssektorn ser vi en ökning av sådana fall globalt, även om det inte rapporteras tillräckligt i Sverige enligt polisen, säger Parul Sharma.

Hon oroas över ett mörkertal när det gäller korruption, mutor, penningtvätt och liknande inom avfallshantering.

– Det är en sektor där små entreprenörer är vanliga och kontanthantering är utbrett. Tyvärr tror jag att om vi inte agerar nu kommer utmaningarna att växa och bli svårare att hantera.

Vilka är dina bästa tips för att förhindra korruption inom den egna organisationen?

– Med nya EU-direktiv som CSDDD blir det allt viktigare att utföra antikorruptionsanalyser för leverantörer och värdekedjor. Det är avgörande att börja utbilda kollegor tydligt om vad som omfattas av antikorruptionsfrågor. Det är inte bara en fråga om policy; det är kritiskt att göra noggranna riskbedömningar, implementera kontrollfunktioner och utvärdera mellanhänder, särskilt inom miljö- och klimatrelaterade områden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.