Nytt forskningsbegrepp ska få människor att se naturens värde

Hållbar utveckling Genom att prata om ”naturens bidrag till människor” istället för ekosystemtjänster, kan naturens värde för människan ses ur ett mer komplett perspektiv. Det föreslår trettio internationella experter kopplade till FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.

Nytt forskningsbegrepp ska få människor att se naturens värde
Pixabay

Naturens bidrag till människor, eller kanske kort och gott ”naturnyttor” är ett mer inkluderande begrepp som rymmer andra dimensioner av betydelse för hur vi förhåller oss till naturen, menar forskarna.

– Inom IPBES har vi jobbat tvärvetenskapligt och utvecklat och breddat det tidigare sättet att se på naturens betydelse för människor. Det är ett tankesätt som, i linje med FN:s hållbarhetsmål, bättre beaktar rättvisefrågor och att människor världen över ser och värderar det som naturen ger på olika sätt, säger Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och ordförande för IPBES vetenskapliga ledningsgrupp.

Ekosystemtjänster ett centralt begrepp

Att IPBES nu lanserar begreppet ”naturnyttor” (NCP) kommer inte som en ren överraskning på central myndighetsnivå.

– Sverige är medlem i IPBES. Miljödepartementet och Naturvårdsverket följer panelens arbete, och jag har presenterat utvecklingen av NCP för dem. Men långt ifrån alla på dessa myndigheter känner till IPBES arbete. Att ett ledande vetenskapligt forum nu tar tänket ett steg vidare och kvalificerar den vetenskapliga förståelsen kan förväntas ge svallvågor, menar Marie Stenseke,

Läs forskningsartikeln ”An inclusive approach to assess nature’s contribution to people” här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.