-->

Ny standard ska ge tidigare varningar för naturolyckor

Standardisering I takt med inte minst klimatförändringarna och befolkningstillväxten ökar också risken för naturkatastrofer och -olyckor. En ny Iso-standard har nu antagits som kan användas av bland andra kommuner och regioner för att utveckla system för att varna och evakuera befolkningen innan olyckan eller katastrofen är ett faktum.

Ny standard ska ge tidigare varningar för naturolyckor
Foto: Stock Adobe.

Flera allvarliga naturkatastrofer och -olyckor har inträffat runt om i världen på senare tid. Jordskredet i norska Gjerdrum för ett par veckor sedan är bara ett i raden av händelser där naturens krafter förorsakat stor förödelse, dödsfall och allvarliga konsekvenser för befolkningen.

Susanna Björk, projektledare Sis.
Susanna Björk, projektledare Sis.

– Förberedelserna är grunden för att effektivt kunna svara upp med insatser när katastrofen väl är ett faktum. Att ha tidiga varningssystem på plats kan påverka utgången i en mer positiv riktning när olyckan slår till, säger Susanna Björk, projektledare vid Svenska institutet för Standarder, Sis.

Naturen slår tillbaka

En ny Iso-standard har nu antagits för implementering av lokala varningssystem i händelse av naturkatastrofer och -olyckor. Den nya standarden, Iso 22328, som också har satts som svensk standard, är den första i en serie standarder med fokus på vägledning för hur lokala varningssystem kan utvecklas och användas i händelse av naturkatastrofer och -olyckor.

– Den ökande befolkningen, resursutnyttjandet och effekterna av klimatförändringar sätter större tryck på våra ekosystem och ökar risken för att naturen slår tillbaka. Händelser som jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott, översvämningar, jordskred och orkaner, men även torka, extrema temperaturer och jorderosion kan ha förödande effekter, förklarar Susanna Björk.

Kommuner och regioner

Målgruppen för standarden är framförallt myndigheter på lokal och nationell nivå som till exempel kommuner och regioner.

Standarden innehåller riktlinjer för implementering och beskriver processer som bland annat ska hjälpa personer i utsatta områden att öka sitt riskmedvetande eller helt enkelt ta sig därifrån i tillräcklig tid.

Den kompletterar två tidigare publicerade standarder – dels Iso 22315, som beskriver hur man planerar för massevakuering, dels Iso 22322, som ger vägledning för hur varning till allmänheten kan gå till. Implementeringen av ett varningssystem som det beskrivs i den nya standarden överensstämmer dessutom med FN-ramverket Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030.

Sveriges tongivande roll

Sverige har haft en tongivande roll i det internationella standardiseringsarbetet med ett sekretariat som drivs av Sis med en svensk ordförande.

– I Sverige har vi sedan länge bra beredskap och systematik för hur vi ska hantera naturolyckor. Det samma kan sägas gälla flertalet utvecklade länder. Därför är vi glada över möjligheten att kunna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter för att kunna höja nivån globalt. Med standarden får inte minst utvecklingsländer bättre förutsättningar att upprätta och använda sig av lokala varningssystem, konstaterar Susanna Björk.

Sis och Iso har även flera standarder under utveckling som ska ge svar på vad man bör tänka på vid naturkatastrofer och -olyckor som till exempel jordskred och tsunamier.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.