Nu blir det lättare att upphandla cirkulärt

Cirkulär ekonomi Nu lanseras en webbplattform för cirkulär upphandling. Projektet har som mål att dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar där olika typer av cirkulära kriterier prövats.

Nu blir det lättare att upphandla cirkulärt
AdobeStock

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar en webbplattform för cirkulär upphandling – detta för att sprida viktig kunskap och vägledning på området.

– Cirkulär upphandling är en förhållandevis ny företeelse och det saknas generella riktlinjer och metoder för hur vi ska få material av olika slag att cirkulera i samhället. Vi märker av en ökad efterfrågan på vägledning och exempel på hur cirkulär upphandling kan tillämpas i praktiken och därför är det viktigt att vi tar vara på de goda erfarenheter som finns och dokumenterar dem, säger Sven-Olof Ryding, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Webbplattformen är öppen för alla och som användare kan man skicka in synpunkter via kommentarsfunktionen.

Vad hoppas ni detta ska leda till?

– Vi hoppas att genom projektet kunna bidra till att antalet upphandlingar med cirkulära kriterier ökar. Vi hoppas att aktörerna får bättre kunskap om hur de kan bidra till en cirkulär ekonomi och göra Sverige ledande på att minimera och dra nytta av avfall, säger Karin Lindeberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vilka är de största utmaningarna med cirkulär upphandling?

– En stor utmaning är att cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp och att det därför är ont om exempel på cirkulära upphandlingskriterier som har prövats. Det gör det svårare att inkludera denna typ av kriterier vid upphandling, berättar Karin Lindeberg.

Vad blir nästa steg i projektet?

– Nästa steg blir att slutföra en statusbeskrivning av cirkulär upphandling inom olika produktområden och med hjälp av deltagande parter utarbeta en vägledning om cirkulär upphandling, säger Karin Lindeberg.

Hur långt har Sverige kommit i arbetet med cirkulära upphandlingar?

– Generellt sett har vi inte kommit så långt i Sverige då upphandlingslagstiftningen och den nationella upphandlingsstrategin saknar specifik information cirkulär upphandling. Vissa branscher och företag har dock kommit en bit på väg, som exempelvis för möbler och plaster samt inom byggsektorn, avslutar Karin Lindeberg.

Läs mer: Sibirien en hotspot för framtida växthusgasutsläpp

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.