Miljömålen: Prissättning av miljö avgörande

Juridik & Politik Endast 2 av 16 miljömål kommer att nås till 2020. Ett grundläggande problem är att miljö väger för lätt mot andra intressen. Det konstaterar Naturvårdsverket i en pinfärsk utvärdering av miljömålen.

Miljömålen: Prissättning av miljö avgörande

I rapporten Mål i sikte ger åtta målansvariga myndigheter sin bild av hur miljön mår och om styrmedel och åtgärder medfört önskad effekt. Läsningen är inte munter, endast 2 av 16 miljömål kommer att nås till 2020 spår myndigheterna. En grundläggande orsak är att miljö väger för lätt i avvägningar mot andra intressen. Utmaningen är att få ett pris på miljön, att vi kan värdera frisk luft och vatten och levande landskap högre än vi gör idag.

– Principen ”förorenaren betalar” är central. Att sätta värde på ekosystemtjänster och ha med det i miljökonsekvens–utredningar inför politiska och ekonomiska beslut är viktiga steg, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.

Myndigheterna ger flera förslag på vad som behöver göras för att miljökvalitetsmålen ska nås.

Vissa lagar och styrmedel inte är tillräckligt skarpa och att andra tillämpas ineffektivt. Exempelvis föreslås en skärpning av skogsvårdslagen och förändringar av styrmedel som rör vattenkraften. Myndigheterna vill också se skärpta styrmedel för att minska Sveriges klimatpåverkan och för att förbättra luftkvaliteten i städerna. Exempel på sådana är striktare utsläppskrav på fordon och prissättning av utsläpp.

Läs tidigare artikel i M&U om kritiken mot miljömålssystemet

Läs hur Miljömålberedningens ordförande Anders Wijkman svarar på kritiken.

 

Fakta

Om rapporten

Rapporten Mål i sikte är första delen i ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ska redovisa till regeringen senast 1 september i år. Senare under året kommer Naturvårdsverket att publicera analyser inom tre utvalda fokusområden: Hållbar konsumtion, Hållbara städer och Näringslivets miljöarbete, samt en målövergripande samlad analys och bedömning av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ungefär var fjärde år görs en utvärdering av hur miljöarbetet går och vad som påverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. Den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 är den fjärde i sitt slag sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet 1999.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.