”Hinner inte titta på kritiken nu”

Miljömål Myndigheterna famlar kring hur miljökvalitetsmålen ska nås och kritikerna menar att mätbara delmål måste till. Men några förändringar i miljömålssystemet är inte att vänta under året.
– Vi kommer inte hinna gå in och titta på den här kritiken just nu, säger Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman.

Miljömålssystemet har stöpts om några gånger för att bli mer effektivt. Till exempel fanns det tidigare delmål under varje miljökvalitetsmål. De ersattes år 2010 av etappmål, som beslutas efterhand och kan gälla för flera miljökvalitetsmål.

Ann Wahlström, Naturvårdsverket.
Ann Wahlström, Naturvårdsverket.

Översättningar av målen till konkreta handlingar ska ske i den svenska förvaltningen. Men de 26 myndigheter som på olika sätt ansvarar för att nå miljömålen brottas fortfarande med hur detta ska ske. Det konstaterar Ann Wahlström som ansvarar för samordning av miljömålsuppföljningen på Naturvårdsverket.  Förändringarna i miljömålssystemet har inneburit utmaningar när det gäller uppföljningen av målen och utvärderingen av arbetet som görs för att nå dem.

Tidigare följde man tydligare upp de olika delmålen och det fanns en prioritering inom varje mål kring vad som var viktigast att hålla koll på. Preciseringarna är bredare utryckta och det pågår nu ett utvecklingsarbete kring vad preciseringarna innebär. Det tar sin tid, säger Ann Wahlström.

”Hinner inte titta på kritiken”

Anders Wijkman är ny ordförande för Miljömålsberedningen, en parlamentarisk kommitté som ger förslag till regeringen om nya strategier, mål och styrmedel för att nå miljömålen.

Anders Wijkman, Miljömålsberedningen.
Anders Wijkman, Miljömålsberedningen.

Han säger att han tar till sig synpunkterna om att de visionära målen är svåra att operationalisera och att det kan vara demotiverande att aldrig kunna fira några segrar. Samtidigt menar Anders Wijkman att det är naturligt att målen är visioner och att det finns mycket konkret att göra på enskilda områden, till exempel när det gäller målet Giftfri miljö.

– Men självklart ska vi analysera hur vi kan göra arbetet enklare, mer tydligt och inkluderande och uppmärksamma när utvecklingen går åt rätt håll.

Fast det kommer inte ske under en närmare framtid – det främsta uppdraget från regeringen just nu är att ta fram ett klimatpolitiskt ramverk.

– Vi har ett uppdrag som kommer ta all vår tid det närmaste året, att göra en klimatstrategi för 2050. Vi kommer inte hinna gå in och titta på den här kritiken just nu, men längre fram ska vi ta tag i frågan, säger Anders Wijkman.

Läs den tidigare artikeln om kritiken mot miljömålssystemet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.