Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Stora förändringar i miljömålsarbetet föreslås

Juridik & Politik Regeringens styrning av de myndigheter som deltar i miljömålsarbetet är vag och inte tillräckligt verksamhetsanpassad enligt Miljömyndighetsutredningen. Flera genomgripande förändringar föreslås.

Till exempel vill regeringens särskilda utredare Göran Ekström se en mycket tydligare styrning mot miljömålen än i dag. Hans förslag är att flytta fokus på de visionärt formulerade miljökvalitetsmålen och istället utforma mer verksamhetsanpassade uppgifter för varje myndighet – som de sedan ska ha befogenhet och resurser att kunna utföra.

En mer oberoende fördjupad utvärdering av de nationella miljömålen behövs enligt utredningen, som vill flytta detta ansvar från Naturvårdsverket till Formas. I dagsläget gör Naturvårdsverket en sådan översyn vart fjärde år.

Ett annat förslag är att inrätta en ny myndighet med uppgift att bevilja tillstånd för bland annat miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Denna nya myndighet föreslås också få ansvar för tillsynen på dessa områden och bidra med vägledning till kommunerna.

Ek tog initiativet

Initiativet till översynen av miljömyndigheterna togs 2013 av dåvarande miljöminister Lena Ek. Uppdraget har varit brett, att se hur regeringens styrning av och samarbetet mellan de 26 myndigheter och 21 länsstyrelser som har ansvar för att miljömålsarbetet fungerar.

När klimat- och miljöminister Åsa Romson på måndagen uttalade sig om utredningen var det med vissa reservationer.

– Ambitionen att förstärka tillsynen är i grunden bra. Vår bedömning är dock att man inte i första hand effektiviserar och förbättrar tillsynen genom stora myndighetsreformer. Vi kommer istället att se över hur vi i annat sammanhang kan åstadkomma förbättringar på detta område.

Här kan du läsa hela utredningen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.