Näringslivet har huvudroll i Asiens klimatanpassning

Klimatförändringarna innebär inte bara hot mot näringslivet, utan också helt nya affärsmöjligheter i Syd- och Sydostasien. Det visar rapporten Making Climate Your Business - Private Sector Adaption in Southeast Asia från Sida.

Tsunamis, tropiska stormar och stigande havsnivåer är allt vanligare fenomen som följd av klimatförändringarna, enligt rapporten. Författarna påpekar att naturkatastrofer i världen har ökat från i genomsnitt 40 per år på 70-talet till i snitt 130 per år under 2000-talet.

Utsatta länder som bland andra Thailand, Kambodja, Laos och Indonesien drabbas hårdast och rapporten pekar på vikten av att minska riskerna och samtidigt nyttja de nya möjligheterna som uppstår av klimatförändringarna. Och en förutsättning för att det ska lyckas är privata initiativ.

Byggnadsmaterial och klimatanläggningar

Författarna menar att klimatanpassningen måste vara både systematisk och proaktiv och att privata företag kan bidra med kreativitet, innovationer och erfarenheter av riskanalyser. Det kan handla om allt från att välja klimatsäkra lokaler till att kunna förutse och planera förändrade kundbehov. Exempelvis byggnadsmaterial som kan stå emot naturkatastrofer och klimatanläggningar.

Författarna uppmanar företag till att utföra en egen kartläggning och se vilka klimathot som är aktuella för det enskilda företaget. Vinsterna för företagen kommer inte bara att gynna klimatet utan också samarbeten, konkurrensfördel och nya marknader.

Just samverkan är något som rapporten trycker hårt på, där forskning och myndigheter, organisationer och näringsliv tillsammans kan bli framgångsrika.

Författarnas råd för att möta klimathotet:

* Uppskatta hur klimatförändringarna kan komma att påverka företagets verksamhet.

* Implementera åtgärder för att möta risker och möjligheter.

* Se till att leda utvecklingen.

* Samverka med myndigheter, civilsamhälle och andra företag.

* Följ uppmärksamt hur klimatförändringarna utvecklas.

* Var beredd på att bidra med exempelvis skatter.

ela rapporten finns att ladda ned eller beställa på: www.sida.se/publikationer

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.