Nytt klimattillägg i 31 Iso-standarder – gäller omgående

Certifiering Sedan den 23 februari gäller ett nytt klimatkrav i Iso:s ledningssystemstandarder. Det här behöver du veta.

Nytt klimattillägg i 31 Iso-standarder – gäller omgående
Foto: Adobe Stock

Internationella organisationen för standardisering (Iso) har beslutat om tillägg i en lång rad ledningssystemstandarder. Tillägget innebär att alla som tillämpar standarden ska bedöma om klimatförändringar och de konsekvenser de medför är någonting som organisationen behöver beakta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Förändringen gäller med omedelbar verkan, utan övergångsperiod. Det har i skrivande stund inte översatts och implementerats i svenska versioner, men det är bara en tidsfråga innan tilläget implementeras i Sverige. Standarder som berörs är bland annat Iso 9001, Iso 14001 och Iso 45001.

– Tillägget är ett krav för de som tillämpar standarderna, säger Björn Nilsson, projektledare för standardisering på Sis.

Det tillförs dessutom en ny anmärkning om att intressenter kan förväntas ha krav på sina leverantörers och samarbetspartners arbetssätt och förmåga relaterade till klimatfrågan.

” Klimatfrågan central för organisationers överlevnad”

Tillägget grundar sig i Iso:s klimatåtagande från september 2021, den så kallade Londondeklarationen. Iso och alla dess medlemmar skrev under på att göra vad som krävs för att leva upp till Parisavtalet, bland annat genom att beakta miljöforskning i utvecklingen av alla nya och reviderade standarder. I september 2023 förtydligades åtagandet genom att lägga till två meningar i avsnitten 4.1 och 4.2.

– Tillägget är avsett som ett förtydligande snarare än ett tillkommande krav. Ambitionen är att företag inte ska underskatta vikten av klimatpåverkan, och att certifieringsorgan vid revision ska ge klimatpåverkan ett proportionerligt utrymme, skriver Karolina Magnusson Stenmark från Swedac i en kommentar.

Hur många standarder omfattas av tillägget?

– Det är 31 ledningssystemstandarder som får ett tillägg, säger Björn Nilsson.

Vad har exempelvis Iso 9001 att göra med klimatförändringar?

– Den har allt att göra med klimatförändringar. Den är universell och övergripande. Hänsyn till klimatfrågan är central för organisationers överlevnad. Man måste fundera över hur klimatförändringar påverkar eller kommer att påverka leveransen av produkter och tjänster. Varje organisation måste bedöma kontexten den verkar i, inklusive risker och möjligheter. Där ingår klimatförändringar.

Enligt Swedac finns det fortfarande en del oklarheter kring hur tilläggen ska tillämpas och bedömas, men att arbete pågår för att förtydliga saken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.